Zrak

Priporočila za vrtce in šole za ravnanje ob dneh s povečanimi vrednostmi delcev PM10 v zunanjem zraku

19. 12. 2016
Ob epizodah povečane onesnaženosti zunanjega zraka s PM10 se na NIJZ obrne precej vrtcev pa tudi posamezne šole, ki ob takšnih razmerah želijo pridobiti natančnejša priporočila in napotke za izvajanje aktivnosti na prostem in za zračenje prostorov.

Da bi bile odločitve odgovornih oseb v vrtcih in šolah ob takšnih dneh lažje, smo novemu načinu napovedovanja in prikazovanja podatkov o onesnaženosti zunanjega zraka prilagodili tudi priporočila vrtcem in osnovnim šolam.

Dokument je dosegljiv na naslednji povezavi.