Z znanjem do boljšega zdravja

Priporočila za uporabo vode ob izdanem ukrepu prekuhavanja vode

18. 07. 2019

Pravilnik o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) – 4. in 21. člen 

Priprava, uživanje živil in umivanje zob

Prekuhavati je treba vodo za pitje, kuhanje, pripravo hrane, toplih in hladnih pijač ter ledenih kock, vodo za pranje sadja in zelenjave in vodo za umivanje zob. Hrano in napitke za dojenčke pripravljamo vedno s prekuhano vodo, po potrebi tudi za bolnike z zmanjšano imunsko odpornostjo. V primerih, ko je prekuhavanje vode težko izvedljivo ali nepraktično, namesto prekuhane uporabimo embalirano pitno vodo.

Pomivanje posode

Če program pomivalnega stroja zagotavlja segrevanje posode najmanj na 66°C za deset minut, lahko posodo tudi ob objavljenem ukrepu prekuhavanja pitne vode pomivamo v pomivalnem stroju. V kolikor je voda kalna, pomivanje posode v pomivalnem stroju ni priporočljivo zaradi možne okvare stroja.

Ročno pomivamo v čim bolj vroči vodi, na koncu – po spiranju, posodo potopimo še v vodo s temperaturo 82°C za eno minuto. Ker roke tako vroče vode ne prenesejo, potopimo in jemljemo posodo iz korita s pomočjo prijemalk, kuhalnic, mrež ali žičnih košar. Posoda naj se posuši na zraku.

Navedeno navodilo glede pomivanja posode ne velja za dojenčke in imunsko oslabele bolnike. Pri teh

za pomivanje posode uporabljamo prekuhano vodo.

Prhanje, kopanje in umivanje rok

Glede prhanja, kopanja in umivanja rok velja, da upoštevamo navodila upravljavca sistema za oskrbo s pitno vodo. Ta mora, glede na stopnjo onesnaženja, uporabnike še posebej obvestiti, če je prekuhavanje potrebno tudi za prhanje, kopanje in za umivanje rok. S tako obsežnimi omejitvenimi ukrepi se srečamo npr. med hidričnim izbruhom ali kadar je pitna voda močno fekalno onesnažena.

Ne glede na to roke med izdanim ukrepom prekuhavanja vedno umivamo s prekuhano ali embalirano vodo pred in med pripravo živil.

V kolikor upravljavec ukrep prekuhavanja vode omeji zgolj na pripravo in uživanje živil ter umivanje zob, pri umivanju in kopanju kljub temu pazimo, da vode ne požiramo. Na to smo še zlasti pozorni pri otrocih, dojenčke raje umivajmo s krpo.

Za imunsko oslabele bolnike in bolnike s kožnimi boleznimi oziroma ranami pa se glede na resnost obolenja individualno odločamo glede potrebe po prekuhavanju vode za umivanje (upoštevamo navodila zdravnika).

Priporočila so dotopna tudi na naslednji povezavi.

Pravilnik o pitni vodi.