Z znanjem do boljšega zdravja

Priporočila za preprečevanje prenosa okužbe z novim koronavirusom SARS-CoV-2 (COVID-19) v zavodih za prestajanje kazni in v prevzgojnem domu

18. 03. 2020

Bolezen COVID-19 se po do sedaj znanih podatkih lahko pojavi v 2-14 dneh z znaki, kot so vročina, kašelj in težko dihanje. Pri 80 % obolelih bolezen poteka v blažji obliki, pri 20 % obolelih pa v težji obliki. Večina bolnikov, ki je po okužbi s SARS-CoV-2 umrla, je bila starejša in je imela pridružene kronične bolezni srca, pljuč, sladkorno bolezen ipd. Za potrditev okužbe je potrebno mikrobiološko testiranje. Virus se med ljudmi prenaša kapljično (potreben je tesen stik z bolnikom znotraj razdalje 1, 5 m do bolnika), možen je tudi prenos preko onesnaženih površin. Bolezen zdravimo z lajšanjem simptomovin podporo obolelim organom, cepiva proti okužbi s SARS-CoV-2 zaenkrat ni.

Priporočila za preprečevanje prenosa okužbe v zavodih za prestajanje kazni in v prevzgojnem domu - pri zaposlenih

Zaposleni, ki so pri opravljanju dela izpostavljeni možnosti okužbe z novim koronavirusom SARS-CoV-2 (COVID-19), naj izvajajo preventivne in zaščitne ukrepe za zmanjšanje tveganj pred okužbo z nalezljivimi boleznimi, in sicer:

 • Če je glede na delovni proces mogoče, se izogibajte tesnih stikov z drugimi ljudmi in vzdržujte medsebojno razdaljo na vsaj 1,5 m. Svetujemo prilagajanje dnevnih aktivnosti zapornikov in zaposlenih tako, da bo čim manj ljudi naenkrat v delovnih prostorih in jedilnicah.
 • Odsvetujemo izvajanje skupinskih aktivnosti, še posebej v zaprtih prostorih.
 • Poskrbite za redno zračenje zaprtih prostorov.
 • Izvajajte redno higieno rok. Večkrat dnevno si umivajte roke z milom in vodo ter uporabite papirnate brisače za enkratno uporabo (Priloga 1 – Navodilo za pravilno umivanje rok).
 • Roke si vedno umijte po kašljanju, kihanju, brisanju nosu, pred jedjo, po jedi in po uporabi stranišča. Tudiza osebe, ki kadijo, je pomembno, da si pred kajenjem umijejo ali razkužijo roke.
 • Potrebno je zagotoviti pogoje za ustrezno izvajanje higiene rok (umivalniki, milo, papirnate brisače, izjemoma razkužila).
 • Kjer ni možnosti umivanja rok, uporabite razkužilo za roke, ki ga nanesete na suho kožo, vsebnost etanola v razkužilu naj bo najmanj 60 %.
 • Upoštevajte pravila higiene kašlja (Priloga 2 – Pravilna higiena kašlja).
 • Ne dotikajte se oči, nosu in ust, saj bi sicer na tak način najhitreje vnesli virus v telo.
 • Splošna uporaba zaščitnih mask in sploh zaščitne opreme ob stikih z na videz zdravo osebo ni potrebna.
 • Če zaposleni zboli z znaki okužbe na delovnem mestu, se takoj umakne v ločen prostor oz. vzdržuje razdaljo vsaj 1,5 m od ostalih ljudi in si nadene zaščitno masko. Po telefonu se posvetuje z zdravstveno službo (izbrani osebni zdravnik zaposlenega v rednem delovnem času, dežurna zdravstvena služba izven delovnega časa), kjer prejme navodila o nadaljnjih ukrepih.

Spremljanje zdravstvenega stanja oseb v zavodih za prestajanje kazni in ukrepanje ob sumu na okužbo

 • Pri osebah v zavodih za prestajanje kazni ali v prevzgojnem domu je potrebno pozorno spremljati in čim prej zaznati znake bolezni, ki so značilni za okužbo z novim koronavirusom.
 • Če okoliščine dopuščajo, se za osebo s sumom na okužbo s koronavirusom zagotovijo higienski ukrepi za zmanjšanje možnosti prenosa preko izločkov dihal, in sicer naj si nadenejo zaščitno masko za enkratno uporabo, naj si med kašljem ali kihanjem pokrijejo nos in usta s papirnatim robčkom ali kašljajo v rokav terizvajajo higieno rok. Obolelo osebo najse osami oziroma oddalji od ostalih oseb in policistov v postopku (1, 5 m).
 • Pri obravnavi osebe s sumom na okužbo (stik znotraj 1,5 m), je potrebno pravilno uporabljati zaščitne rokavice in po potrebi zaščitno masko za enkratno uporabo ter zaščitna očala, ki tesnijo (znotraj 1, 5 m) (Priloga 3 – Pravilna uporaba maske).
 • Po stiku z bolno osebo je potrebno temeljito umiti roke s tekočim milom in vodo ter uporabiti papirnate brisače za enkratno uporabo.
 • Zaščitne rokavice za enkratno uporabo lahko oseba uporablja, dokler niso poškodovane. Masko je potrebno zamenjati po 2 urah nošnje oziroma takoj, ko postane vlažna. Maske se ne sme uporabiti večkrat. Po stiku z bolno osebo rokavice in masko damo v plastično vrečo za odpadke, vrečo zavežemo in odvržemo med splošne odpadke.
 • Če tesen stik z obolelo osebo ni potreben, vzdržujte razdaljo 1, 5 metra. V tesnem stiku z
 • obolelo osebo naj bo čim manj ljudi.
 • Zdravstvena služba presoja zdravstveno stanje bolnika in odredi potrebne nadaljnje ukrepe.
 • Če zboli več oseb v zavodu z znaki akutne okužbe dihal, jih kohortno izoliramo, če je to možno. Namestimo jih v prostor, namenjen samo obolelim.
 • Prostor, v katerem se je zadrževala oseba s potrjeno okužbo z novim koronavirusom, se očisti in razkuži v skladu z navodili o čiščenje in razkuževanju prostorov izven zdravstvenih ustanov (navodila za čiščenje in razkuževanje prostorov).

Priporočila za preprečevanje prenosa okužbe v zavodih za prestajanje kazni in v prevzgojnem domu - pri zapornikih

 • Odsvetujemo izvajanje skupinskih aktivnosti, še posebej v zaprtih prostorih.
 • Svetujemo spoštovanje socialne distance in izvajanje higienskih ukrepov v času obiskov zapornikov in izogibanje večjega števila ljudi/obiskovalcev v zaprtih prostorih, tudi s spremenjenimi urniki in razporeditvami obiskov zapornikov.
 • Poskrbite za redno zračenje zaprtih prostorov.
 • Izvajajte redno higieno rok. Večkrat dnevno si umivajte roke z milom in vodo ter uporabite papirnate brisače za enkratno uporabo (Priloga 1 – Navodilo za pravilno umivanje rok).
 • Roke si vedno umijte po kašljanju, kihanju, brisanju nosu, pred jedjo, po jedi in po uporabi stranišča. Tudiza osebe, ki kadijo, je pomembno, da si pred kajenjem umijejo ali razkužijo roke.
 • Potrebno je zagotoviti pogoje za ustrezno izvajanje higiene rok (umivalniki, milo, papirnate brisače).
 • Upoštevajte pravila higiene kašlja (Priloga 2 – Pravilna higiena kašlja).
 • Ne dotikajte se oči, nosu in ust, saj bi sicer na tak način najhitreje vnesli virus v telo.
 • Splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna ob sobivanju z zdravimi osebami.

Datoteke: