Z znanjem do boljšega zdravja

Priporočila za potnike v države, kjer se pojavlja otroška paraliza

24. 05. 2019
Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je z namenom, da bi okrepila aktivnosti in pospešila napredek proti izkoreninjenju otroške paralize, marca 2019 posodobila priporočila za cepljenje mednarodnih potnikov proti otroški paralizi.

V letu 2019 se divji sevi virusov otroške paralize pojavljajo le še v Pakistanu in Afganistanu. V Nigeriji so zadnje primere divjega poliomielitisa zaznali leta 2016. Cepilni sevi virusa otroške paralize pa se pojavljajo še v nekaterih drugih državah Afrike  in Azije.  Odbor SZO (WHO Emergency Committee on Polio) vsakih nekaj mesecev oceni trenutno epidemiološko situacijo in glede na to posodobi priporočila za obvladovanje te bolezni.

V marcu 2019 je SZO objavila najnovejša priporočila za cepljenje proti poliomielitisu ob mednarodnih odhodih iz prizadetih držav, ki veljajo tako za domačine kot za tujce, ki v teh državah bivajo več kot 4 tedne.

V skladu s priporočili SZO potnikom, ki za več kot 4 tedne potujejo v Afganistan, Pakistan, Nigerijo, SomalijoIndonezijo in Papuo Novo Gvinejo priporočamo, da pred odhodom opravijo poživitveno cepljenje proti otroški paralizi (če v zadnjih 12 mesecih niso bili cepljeni proti tej bolezni). Cepljenje se zabeleži v Mednarodnem spričevalu o cepljenju („rumena knjižica“). V kolikor potnik nima dokazila o opravljenem cepljenju proti otroški paralizi v zadnjem letu dni, ga lahko cepijo ob odhodu iz države, saj morajo te države zagotoviti, da so njihovi državljani in dolgotrajni potniki ob izhodu iz teh držav cepljeni. Cepljenje proti poliomielitisu pa se priporoča tudi potnikom, ki za več kot 4 tedne potujejo v DR Kongo, Kenijo, Niger ali Mozambik, saj se za državljane teh držav in potnike, ki so tam bivali več kot 4 tedne, od izhodu iz države priporoča izvedba cepljenja.