Z znanjem do boljšega zdravja

Priporočila za higiensko ravnanje in shranjevanje pitne vode pri končni distribuciji oskrbe s cisternami

22. 07. 2022
Za ohranjanje zdravstvene ustreznosti pitne vode od cisterne do končnega uporabnika je pomembno higiensko rokovanje z vodo med razdeljevanjem (končno distribucijo) od mesta iztoka iz cisterne in shranjevanjem vode doma oziroma na mestu uporabe pitne vode.

Pravilnik o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17 – 8., 21. člen).

Priporočila so dostopna na naslednji povezavi.