Z znanjem do boljšega zdravja

Priporočila po požaru v industrijski coni Laze pri Kranju

10. 12. 2019
Na NIJZ smo včeraj obiskali prizorišče požara v Lazah v Stražišču pri Kranju, seznanjeni smo bili tudi z rezultati terenskih meritev zraka in požarnih vod ter ostalimi informacijami o požaru.

Preventivno smo svetovali upoštevanje priporočil za varovanje zdravja ob požaru.
Danes je strokovni sodelavec NIJZ ponovno preveril stanje na terenu, še posebej v šolah in vrtcih, kjer je svetoval preventivno ravnanje. Pred uporabo igrišč in zunanjih površin smo predlagali dodatne varovalne ukrepe, na prvem mestu čiščenje zunanjih površin (čiščenje igral, spiranje utrjenih površin in košnja trave) in dosledno čiščenje čevljev pred vstopanjem v objekte. To so splošni higienski postopki, ki jih šolam in vrtcem vedno svetujemo v podobnih primerih.

Sicer veljajo naslednja priporočila:

  • Osebe, ki so bile izpostavljene dimu in čutijo zdravstvene težave, naj se posvetujejo s svojim zdravnikom.
  • Če je vidna kakršnakoli onesnaženost okolja, je najbolje, da se temu področju izognemo, dokler ta območja niso očiščena.
  • Izogibajte se dotikanju izpostavljenih površin in tekočin, ki so povezane s požarom.
  • Uporaba pitne vode - upoštevajte priporočila upravljavca vodovoda oz. Uprave RS za zaščito in reševanje. Za lastnike kapnic velja, da pred nastopom padavin preusmerijo vodo iz s požarom onesnaženih lovilnih površin stran od hranilnika za vodo in s tem preprečijo onesnaženje vode.
  • Priporočamo čiščenje površin, ki jih je dosegel dim.
  • Če je mogoče, preprečite raznos onesnaževal (pepela) v neonesnažena območja (npr. menjava obutve, uporaba predpražnika, čiščenje tačk domačih živali).