Z znanjem do boljšega zdravja

Priporočila, navodila, mnenja za pitno vodo

05. 02. 2016
 1. PRIPOROČILA LOKALNE SKUPNOSTI ZA RAVNANJE PREBIVALCEV, KI SE OSKRBUJEJO IZ SISTEMOV ZA OSKRBO S PITNO VODO, KI ZAGOTAVLJAJO MANJ KOT POVPREČNO 10 m3 PITNE VODE NA DAN ALI OSKRBUJEJO MANJ KOT 50 OSEB
 2. NAVODILO ZA IZVEDBO DEZINFEKCIJE VODOVODNEGA OMREŽJA
 3. PRIPOROČILA LASTNIKOM OBJEKTOV ZA VZDRŽEVANJE HIŠNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA
 4. PRIPOROČILA LASTNIKOM OBJEKTOV O UKREPIH ZA ZMANJŠANJE IN ODPRAVO TVEGANJA, ČE JE VZROK NESKLADNOSTI PITNE VODE HIŠNO VODOVODNO OMREŽJE
 5. PRIPOROČILA LASTNIKOM OBJEKTOV O UKREPIH ZA ZMANJŠANJE IN ODPRAVO TVEGANJA, ČE JE VZROK POVIŠANIH KONCENTRACIJ SVINCA V PITNI VODI HIŠNO VODOVODNO OMREŽJE
 6. PRIPOROČILA ZA RAVNANJE PRI OSKRBI S PITNO VODO S CISTERNAMI
 7. PRIPOROČILA ZA HIGIENSKO RAVNANJE IN SHRANJEVANJE PITNE VODE PRI KONČNI DISTRIBUCIJI OSKRBE S CISTERNAMI
 8. NAVODILA O PREKUHAVANJU VODE
 9. KRITERIJI ZA RAZGLASITEV UKREPA PREKUHAVANJA PITNE VODE
 10. PRIPOROČILA ZA UPORABO VODE OB IZDANEM UKREPU PREKUHAVANJA
 11. STROKOVNO MNENJE O MOŽNOSTI UPORABE UV SVETLOBE ZA DEZINFEKCIJO PITNE VODE
 12. OBVEŠČANJE UPORABNIKOV ZIRS, NIJZ IN NLZOH GLEDE PITNE VODE
 13. PRIPOROČILA ZA RAVNANJE OB UTEMELJENEM SUMU, DA SO LAHKO V PITNI VODI PRISOTNI PARAZITI
 14. PARAMETRI, KI JIH DOLOČAMO V PITNI VODI
 15. MNENJE O POTREBNIH KOLIČINAH PITNE VODE V PRIMERU OMEJITVE ALI PREKINITVE DOBAVE PITNE VODE
 16. NAVODILO UPRAVLJAVCEM SISTEMOV ZA OSKRBO S PITNO VODO V SLOVENIJI ZA OBLIKOVANJE LETNEGA POROČILA O PITNI VODI
 17. NAVODILO UPRAVLJAVCEM ZA OBLIKOVANJE POROČILA O NESKLADNOSTIH IZ MONITORINGA PITNE VODE
 18. STROKOVNO NAVODILO PRIPOROČILA ZA OCENJEVANJE PRIMERNOSTI MATERIALOV IN PROIZVODOV, KI PRIHAJAJO V STIK S PITNO VODO
 19. STROKOVNO NAVODILO SEZNAM SNOVI ZA PRIPRAVO PITNE VODE IN SEZNAM POSTOPKOV DEZINFEKCIJE
 20. KEMIČNO ONESNAŽENJE PITNE VODE V VODOVODNEM OMREŽJU – ALGORITEM UKREPANJA ZA UPRAVLJAVCE VODOVODOV