Sporočila za javnost

Priporočila glede pitne vode po razlitju kerozina v predoru Hrastovlje

03. 07. 2019
Spodaj objavljamo aktualne informacije in priporočila za prebivalce glede varovanja zdravja po razlitju kerozina v Hrastovljah.

3. julij 2019

Obvestilo za prebivalce, ki imajo svoje vrtine ali vodnjake

Če v vodi privatnih vodnjakov, ki črpajo vodo iz podtalja ali vanje pronica voda iz podtalja, zaznate vonj oz. okus po nafti, to takoj sporočite na številko 112. Take vode ne uporabljajte za uživanje, umivanje, pripravo ledu, pranje, zalivanje itd.

Če bi kljub temu prišlo do zaužitja onesnažene vode, se posvetujte s svojim izbranim osebnim zdravnikom.
Za zaščito zdravja vam svetujemo, da upoštevate obvestila in navodila Rižanskega vodovoda Koper ter Civilne zaščite RS. 

Dodatne informacije lahko najdete tudi na spletni strani Direkcije RS za vode. 


26. junij 2019

Za naftne derivate, med katere sodi tudi kerozin, ni določenih mejnih vrednosti za pitno vodo. Kerozin v vodi lahko prepoznamo po vonju in okusu. Če v vodi zaznate vonj oz. okus po nafti, priporočamo, da take vode ne uporabljate za uživanje, umivanje, pripravo ledu, pranje, zalivanje, itd. Na to še še posebej opozarjamo tudi prebivalce v okolici razlitja, ki imajo morda lastne vire pitne vode (vrtine, vodnjake itd.). Upravljavec Rižanskega vodovoda izvaja ukrepe za preprečitev vstopa onesnažene vode v sistem za oskrbo s pitno vodo. NIJZ se pridružuje pozivu upravljavca k smotrni rabi pitne vode. Za zaščito zdravja uporabnikom svetujemo, naj upoštevajo obvestila in navodila upravljavca ter Civilne zaščite RS.