Z znanjem do boljšega zdravja

Prijava v program in poročanje

Prijava

Vsebine in izdelki programa so na voljo vsem vrtcem v Sloveniji. Vrtci, ki so poslali prijavnico in sodelujejo v programu, bodo povabljeni tudi na regijski sestanek koordinatorjev programa Zdravje v vrtcu z izbrano strokovno vsebino.

V program se lahko prijavi vsak vrtec, ki podpira varovanje in krepitev zdravja otrok in zaposlenih. Prijavo se odda vsako šolsko leto do 31. 10. preko spletnega obrazca https://anketa.nijz.si/a/125499.

Vabilo k sodelovanju v program pošljejo regijski koordinatorji OE NIJZ, vsako leto v mesecu septembru, vsem vrtcem. Objavljeno je tudi na spletni strani NIJZ https://www.nijz.si/sl/zdravje-v-vrtcu.

Poročanje

Poročila o izvedenih aktivnostih v vrtcu je potrebno oddati najkasneje do 31.07. za zaključeno šolsko leto. Poročila morajo biti pravilno izpolnjena. Vrtec mora objaviti poročila o izvedenih aktivnostih, iz katerih so razvidna sporočila in vsebine, ki podpirajo zdrav življenjski slog, ki so staršem otrok dostopna ali posredovana.

Vsa poročila programa se oddajajo preko spletnih obrazcev.