Z znanjem do boljšega zdravja

Pridobitev novih prostorov za delovanje Centra za krepitev zdravja Logatec

23. 12. 2019
V zdravstvenem domu Logatec je 17. 12. 2019 potekalo slavnostnostno odprtje prostorov Centra za krepitev zdravja.

Zdravstveni dom (ZD) Logatec se je v svojem predstavitvenem Katalogu informacij predstavil kot ZD, ki kakovost svojega dela usmerja k cilju »postati najboljši ZD na svetu«. V skrbi za zdravje svojih prebivalcev, kot pravijo sami, složno sodelujejo s strukturami v občini in v širši družbi. To je nedvomno izžareval dogodek 17.12.2019 ob slavnostnem odprtju adaptiranega podstrešja ZD Logatec za namen delovanja Centra za krepitev zdravja (CKZ).
CKZ v okviru ZD Logatec deluje kot samostojna organizacijska struktura na primarni ravni zdravstvenega varstva. Zagotavlja strukturirane zdravstvenovzgojne obravnave ter aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti tako otrok in mladostnikov kot odraslih v območju zdravstvenega doma.
Poleg programa Priprave na porod in starševstvo in različnimi aktivnostmi za zagotavljanje celostne obravnave za otroke, mladostnike in njihove starše, ki zajema tudi zobozdravstveno vzgojo, pa je odraslim od 19. leta starosti dalje z urejenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem na voljo Program za krepitev zdravja.
V skupinskih delavnicah in individualnih svetovanjih dobijo odrasli udeleženci programa strokovne informacije in podporo pri korakih do boljšega počutja in zdravja. Nekaterih se lahko udeležijo le po predhodno opravljenem preventivnem pregledu, pri drugih pa to ni potrebno. V temeljnih – kratkih delavnicah (Zdravo živim, Tehnike sproščanja, Zvišan krvni sladkor, krvni tlak, maščobe v krvi in še nekaterih drugih) se seznanijo o pomenu zdravega življenjskega sloga za ohranjanje in krepitev zdravja. S strokovno pomočjo lahko izoblikujejo svoj načrt za vključevanje pozitivnih sprememb v svoj življenjski slog. V poglobljenih – dolgih delavnicah in individualnih svetovanjih ( Zdravo jem, Gibam se, Zdravo hujšanje, S sladkorno boleznijo skozi življenje, Podpora pri spoprijemanju s stresom, depresijo, tesnobo, svetovanje za opuščanje kajenja... ) pridobijo znanja in veščine ter motivacijo za spreminjanje vedenja, povezanega z zdravjem.
Paleta naštetih aktivnosti CKZ-ja, kjer so dobrodošli tudi svojci udeležencev in je seveda širša od omenjenih, je morda zadostna spodbuda, za prvi korak k spremembi. Več informacij ja na voljo na https://zd-logatec.si/osnovno-zdravstvo/center-za-krepitev-zdravja/
V okviru Nadgradnje in razvoja preventivnih programov ter njihovega izvajanja v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalni skupnosti, je ZD Logatec nedvomno tisti, ki krepi družbeno pomembno vlogo ZD. ZD Logatec udejanja učinkovitejše doseganje javnozdravstvenih ciljev v lokalni skupnosti v tvornem sodelovanju s strokovno podporo in usmerjanjem pri izvajanju ter vsebinskem spremljanju projekta Krepitev zdravja za vse s strani NIJZ in Ministrstva za zdravje v okviru podpornega projekta Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju za vse (akronim MoST). S sofinanciranjem projekta s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada smo vsi skupaj dosegli nadgrajevanje vseživljenjskih preventivnih obravnav celotne populacije, ki že kažejo pozitivne rezultate.
Dogodku smo prisostvovali predstavniki različnih državnih kot občinskih organizacij Logatca in drugih občin, poseben pečat pa so dogodku dali udeleženi občani. S svojo vizijo, ki so jo skupaj oblikovali v Strateškem načrtu »Vsi za zdravo okolje, dobre odnose, za bolj zdrave in zadovoljne občane«, nedvomno živijo in si zanjo prizadevajo, vsak na svoj način.
Ob pridobitvah novih prostorih in opremi za CKZ ter predaji novega reševalnega vozila s strani župana Občine Logatec vsem iskreno čestitamo.