Moj življenjski slog

Pričeli s projektom Za zdravje mladih

22. 01. 2015
Projekt Za zdravje mladih deluje v smeri preprečevanja bolezni povezanih z življenjskim slogom pri otrocih in mladostnikih. Mladi so vključeni v planiranje, izvedbo in vrednotenje projektov v sodelovanju s strokovnjaki na različnih področjih delovanja – javno-zdravje, raziskovanje, izobraževanje, informiranje in promocija.

V okviru projekta bomo pripravili strokovne podlage o stanju na področju zdravja med otroci in mladostniki, izvajali kakovostna usposabljanja za mladinske delavce, kjer nameravamo usposobiti 176 strokovnih delavcev. S programi promocije zdravja, ki jih bomo v sodelovanju s partnerju izvajali na lokalni ravni bomo dosegli več kot 2500 mladih in njihovih staršev. Tekom projekta bomo razvili tudi različna izobraževalna orodja, ki bodo po koncu projekta omogočala nadgradnjo in nadaljevanje dela na tem področju. Usposobljeni strokovni delavci bodo prejeli naziv »promotor zdravja«, organizacije, ki pa bodo vpeljale programe zdravja in ustvarile zdravo okolje za mlade pa naziv »zdrava organizacija«.

V projektu sodelujejo Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, Brez izgovora Slovenija, Zveza tabornikov Slovenije, Mladinski svet Slovenije, Nacionalni inštitut za javno zdravje in RTV Slovenija.

Projekt Za zdravje mladih se izvaja s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino te spletne strani so odgovorni izključno partnerji v projektu Za zdravje mladih in zanjo v nobene primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Norveškega finančnega mehanizma.

Projekt lahko spremljate preko spletne strani ali na Facebooku