Sporočila za javnost

Preventivni program Varno s soncem za vrtce in šole: Vzgajanje za samozaščito pred škodljivimi vplivi sonca

10. 03. 2014
Nacionalni inštitut za javno zdravje bo tudi letos izvedel preventivni program Varno s soncem v vrtcih in šolah, zato vabimo zainteresirane vrtce in šole, ki se lahko prijavijo za sodelovanje še do 21. marca 2014.

 Program, ki so ga razvili na nekdanjem Zavodu za zdravstveno varstvo Celje ob podpori Združenja slovenskih dermatovenerologov, od januarja letos deluje pod okriljem novoustanovljenega Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Program bodo koordinirali v Območni enoti Celje.

V program je bilo od leta 2007 do danes vključenih že več kot 190.000 predšolskih otrok in šolarjev. V lanskem šolskem letu je bilo vključenih 388 vrtcev (več kot 34.000 predšolskih otrok, starih od štiri do šest let) in 95 osnovnih šol (več kot 15.000 šolarjev). Pri izvajanju načrtovanih preventivnih dejavnosti je lani sodelovalo približno 3.000 vzgojiteljev in učiteljev. Otroke učijo pravilne samozaščite pred škodljivimi posledicami sonca in z organiziranim preventivnim delovanjem prispevajo k preprečevanju kožnega raka.

»Nacionalni program Varno s soncem bo tudi letos v vseh slovenskih regijah v vrtcih zaživel na dan sonca, 28. maja. V prijavljenih šolah ga bodo izvedli maja ali junija. Vrtce in šole ponovno vabimo k vključitvi v program. Sodelovanje v programu je smiselno, saj lahko na ta način dolgoročno prispevamo k preprečevanju kožnega raka. Praktične izkušnje vrtcev in osnovnih šol, ki so se doslej vključili v izvajanje programa, so zelo pozitivne. Program se je močno usidral v številnih vrtcih. Z veseljem ugotavljamo, da število vključenih otrok in vrtcev narašča iz leta v leto. V zadnjih treh letih je v porastu tudi odzivnost v osnovnih šolah. Kratkoročno želimo, da bi program Varno s soncem izvajali v vseh slovenskih vrtcih in osnovnih šolah in tako vsebine približali čim večjemu številu otrok in šolarjev. Dolgoročno pa želimo, da bi pravilno zaščito pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov kot svoj način življenjskega sloga že v predšolskem obdobju osvojili prav vsi državljani,« je povedala vodja preventivnega programa Varno s soncem mag. Simona Uršič z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Osnovno sporočilo ostaja že od začetka programa enako - nanaša se na izogibanje izpostavljanju soncu v času največje moči ultravijoličnega sevanja in na mehanično zaščito kože. Na ta način na področju javnega zdravja v Sloveniji sledimo tudi orientaciji Svetovne zdravstvene organizacije, ki za zaščito otrok prednostno priporoča naravno zaščito. Vzgojitelji in učitelji predšolske otroke in šolarje sistematično poučijo o škodljivih posledicah delovanja sončnih žarkov in praktičnih ukrepih, s katerimi lahko nastanek teh posledic učinkovito preprečimo ali zmanjšamo. Znanja otroci ne spoznajo zgolj teoretično, ampak ga pridobivajo tudi skozi izkustveno učenje. S tem izvajalci programa dosežejo večji učinek in povečujejo verjetnost, da bodo osvojena znanja upoštevali v svojem vsakodnevnem življenju. V informiranje o ustrezni samozaščiti so posredno vključeni tudi starši otrok. Koordinatorji programa želijo med otroki in njihovimi starši doseči zavedanje, da zagorela polt ne simbolizira zdravja in vitalnosti, ampak predstavlja poškodbo kože, ki napoveduje prezgodnje staranje kože in povečano možnost za nastanek rakavih obolenj kože.

Informacije o programu so na voljo na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, na naslovu http://www-nijz-si.dev.enki.si/, zainteresirani iz vrtcev in šol pa se lahko obrnejo na koordinatorje programa po elektronski pošti na naslov varnossoncem@nijz.si. Program Varno s soncem, ki poteka v vseh zdravstvenih regijah Slovenije, že več let podpira Ministrstvo za zdravje. Stalni podporniki programa so Združenje slovenskih dermatologov, Društvo za boj proti raku regije Celje, Skupnost vrtcev Slovenije in Zveza slovenskih društev za boj proti raku.  Javnozdravstveni pristop odlikujejo dobra dostopnost za vrtce in šole, poenotena sporočila in komunikacijska gradiva ter izobraževanja izvajalcev.
 

*   *   *