Z znanjem do boljšega zdravja

Preventivna akcija OTROCI ZA VARNOST V PROMETU 2019

13. 11. 2019
Na Gorenjskem smo v začetku novembra, v okviru meseca preprečevanja zasvojenosti, že tradicionalno izvedli preventivno akcijo »Otroci za varnost v prometu«, ki poteka v sodelovanju z osnovnimi šolami, policijskimi postajami iz regije in Območno enoto NIJZ Kranj. Cilj akcije je širiti ozaveščenost ljudi o nezdružljivosti pitja alkohola in udeležbe v prometu ter spodbujati varno vožnjo brez psihoaktivnih snovi.

Ob začetku šolskega leta so bile k sodelovanju na likovnem natečaju povabljene vse osnovne šole na Gorenjskem. Učenci od 1. do 4. razreda so se z mentorji pogovarjali o problematiki alkohola v prometu in na to temo pripravili likovne izdelke z namenom, da s svojimi sporočili opozorijo voznike in širšo javnost na nezdružljivost pitja alkohola in udeležbe v prometu. Letos je v natečaju sodelovalo 18 osnovnih šol in podružnic na Gorenjskem, kjer je pod mentorstvom več kot 40 pedagoških delavcev ustvarjalo preko 1000 otrok.

Zaključek preventivne akcije smo izvedli pred martinovim, 8. novembra, v  sodelovanju s policijskimi postajami Policijske uprave Kranj, kjer je v okolici navedenih osnovnih šol potekala ulična akcija:

  • OŠ A.T. Linharta Radovljica
  • OŠ A.T. Linharta Radovljica - Podružnica Mošnje
  • OŠ F.S. Finžgarja Lesce
  • OŠ Bistrica Tržič - POŠ Kovor
  • OŠ Bohinj - PŠ v Srednji vasi v Bohinju
  • OŠ Predoslje Kranj
  • OŠ Staneta Žagarja Kranj
  • OŠ Šenčur - Podružnična šola Voklo
  • OŠ Škofja Loka-Mesto
  • OŠ Prežihov Voranc Jesenice

Policisti so izvajali kontrolo prometa ter test alkoholiziranosti voznikov, po končani kontroli pa so k voznikom pristopili tudi učenci ter predali letake in risbice s sporočilom o škodljivosti alkohola v prometu ter zaželeli voznikom srečno vožnjo brez alkohola.

S sodelujočimi učenci smo voznikom predali tudi letak SOPA in na ta način promovirali projekt Skupaj za odgovoren odnos do alkohola po celotni regiji. Preventivni projekt sicer pilotno izvajajo strokovnjaki iz ZD Bled in ZD Radovljica ter CSD Radovljica. Osnovni namen projekta je odpraviti oz. zmanjšati tvegano in škodljivo pitje alkohola v Sloveniji in s tem zmanjšati negativne posledice na različnih ravneh posameznikovega življenja ter vzpostaviti v družbi odgovoren odnos do pitja alkohola. Več na spletni strani projekta, na naslednji povezavi

Odzivi vseh sodelujočih so bili zelo pozitivni in veseli nas, da smo skupaj uspeli narediti nov korak pri ozaveščanju javnosti in spodbujanju voznikov k odgovorni udeležbi v prometu brez alkohola. Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za trud, voznikom pa predajamo sporočilo otrok:

                         

Na področju preprečevanja tvegane rabe alkohola in drugih psihoaktivnih snovi je nujno, da k problemu pristopamo celovito, saj bomo le na ta način lahko prispevali k boljšemu stanju tudi na področju prometne varnosti.             

                           

Kam po pomoč:

Kadar se osebe ali njihovi svojci znajdejo v stiski ali bi želeli več informacij glede alkohola in drugih psihoaktivnih snovi, se lahko obrnejo na izbranega zdravnika, diplomirano medicinsko sestro v referenčni ambulanti družinske medicine, na Center za socialno delo in Nevladne organizacije, kjer jih bodo vključili oz. usmerili na ustrezno pomoč. Zbrane vire pomoči lahko najdete tudi na naslednji povezavi.