Z znanjem do boljšega zdravja

Preventivna akcija OTROCI ZA VARNOST V PROMETU 2018 na Gorenjskem

19. 11. 2018
V okviru meseca preprečevanja zasvojenosti, še posebej pa v okviru preprečevanja tveganega in škodljivega pitja alkohola, smo z akcijo Otroci za varnost v prometu želeli ponovno opozoriti na nezdružljivost pitja alkohola in udeležbe v prometu. Predstavniki NIJZ OE Kranj smo se udeležili uličnih akcij, ki sta potekali v Lescah in Radovljici.

Dokazano je, da že majhne količine alkohola v krvi vplivajo na posameznikovo sposobnost varnega sodelovanja v prometu. Pri mnogih ljudeh se to pokaže že pri količini alkohola v krvi (oz. izdihanem zraku), ki je nižja od tiste, kot je trenutno dovoljena z zakonom. Zaradi alkohola je pri posamezniku zmanjšana zaznava, predvidevanje, presoja, odločanje in končna izvedba ustreznega ravnanja. Alkohol pa ne vpliva samo na voznike motornih vozil, temveč na vse udeležence v prometu, tudi kolesarje in pešce.

Preventivna akcija, ki poteka v sodelovanju Območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Kranj (NIJZ OE Kranj), policije in gorenjskih osnovnih šol, je postala tradicionalna in je bila v naši regiji izvedena že petič. Cilj akcije je širjenje ozaveščenosti in senzibilizacija različnih javnosti o posledicah pitja alkohola pri udeležencih v prometu ter spodbujanje k varni udeležbi v prometu. V začetku šolskega leta so bile k sodelovanju na likovnem natečaju na temo alkohola v prometu povabljene vse osnovne šole na Gorenjskem. Odzvalo se je trinajst osnovnih šol, v katerih so se učenci nižjih razredov z mentorji pogovarjali o tej tematiki in ustvarjali likovne izdelke, s katerimi želijo voznike in druge udeležence v prometu opozoriti na nevarne pasti alkohola. Skupaj je bilo vključenih 49 pedagoških delavcev, ustvarjalo pa je preko 800 otrok. Zaključek preventivne akcije je kot ulična akcija, ob sodelovanju šestih policijskih postaj Policijske uprave Kranj, potekal 9. novembra v okolici OŠ Škofja Loka – mesto v Škofji Loki, OŠ Lesce, OŠ Josipa Vandota v Kranjski Gori, OŠ Bistrica v Tržiču, OŠ Predoslje v Predosljah pri Kranju, podružnična šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled v Bohinjski Beli, OŠ A. T. Linharta v Radovljici in 13. novembra v bližini podružnične šole OŠ A. T. Linharta v Mošnjah pri Radovljici. Policisti so na izbrani lokaciji ustavili voznika, opravili kontrolo dokumentov, potem pa je k vozniku pristopil otrok in mu podaril letak o akciji skupaj z risbico z natečaja s sporočilom, ki vozniku na prijazen način sporoča, naj vedno vozi trezen in zloženko o alkoholu ter mu zaželel srečno vožnjo.

Na območju Bleda in Radovljice smo, skupaj s sodelujočimi otroci, z brošuro SOPA promovirali tudi projekt Skupaj za odgovoren odnos do alkohola, ki pilotno poteka v obeh lokalnih okoljih. Osnovni namen projekta je odpraviti oz. zmanjšati tvegano in škodljivo pitje alkohola v Sloveniji in s tem zmanjšati negativne posledice na različnih ravneh posameznikovega življenja ter vzpostaviti v družbi odgovoren odnos do pitja alkohola. To želimo doseči z vzpostavitvijo interdisciplinarnega pristopa in s povezovanjem različnih sektorjev, kot sta zdravstveni in socialni, nevladnih organizacij, občin, policije ter medijev. Projekt je financiran iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov (80 %) ter iz proračuna Republike Slovenije (20 %), upravičenca projekta pa sta Nacionalni inštitut za javno zdravje in Ministrstvo za zdravje. Več na spletni strani projekta www.sopa.si ter v brošuri SOPA na naslednji povezavi.

Zahvaljujemo se vsem sodelujočim v akciji. Voznikom pa predajamo naše in ključno sporočilo otrok: »Vedno vozite trezni!» Pa srečno na poti.