Z znanjem do boljšega zdravja

Preventivna akcija »Otroci za varnost v prometu«

14. 11. 2019
Naši otroci so najmlajši udeleženci v cestnem prometu in so med dobo odraščanja tudi zelo dojemljivi za dejanja odraslih. Zato smo na NIJZ OE Novo mesto želeli spodbuditi učitelje in vzgojitelje v regijskih osnovnih šolah in vrtcih, da se v sklopu učnega kurikuluma s svojimi učenci/otroki pogovarjajo o problematiki alkohola v prometu in preventivi prometnih nezgod, povzročenih zaradi tveganega uživanja alkohola. Glavni namen celotne akcije »Otroci za varnost v prometu« je dvigniti ozaveščenost o posledicah uživanja alkohola pri udeležencih v prometu z izvedbo preventivnega programa.

Preventivna akcija je potekala tako, da smo v začetku šolskega leta povabili vse osnovne šole in vrtce dolenjske regije k sodelovanju na likovnem natečaju, kjer so sodelujoči obravnavali problematiko alkohola v prometu in pod vodstvom mentorjev izdelali slikovne izdelke z osebnim sporočilom vozniku. Izdelke smo zbirali na NIJZ OE Novo mesto. Prejeli smo 465 slikovnih izdelkov iz 20 osnovnih šol in vrtcev, ki so bili ustvarjeni pod vodstvom  43 vzgojiteljev in učiteljev. V ponedeljek na Martinovo, 11. novembra 2019, smo sodelavke NIJZ OE Novo mesto v sodelovanju z učenci 3.c razreda Osnovne šole Mirana Jarca Črnomelj ter Policijsko postajo Črnomelj v dopoldanskih urah izvedle ulično akcijo, katera je potekala na avtobusnem postajališču pred Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj. Enako akcijo smo ponovili tudi s 3.a razredom Osnovne šole Metlika ter policijsko postajo Metlika, ta pa je potekala na avtobusnem postajališču Pungard pod knjižnico Metlika. Otroci so naključno ustavljenim voznikom, ki so jih ustavljali policisti, podarili slikovne izdelke, ki so nastali na likovnem natečaju  ter jim zaželeli »Srečno vožnjo brez alkohola!« Zraven so priložili še promocijski material iz Projekta SOPA - skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola, ki ga izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje. Likovne izdelke otrok smo razstavili tudi v zdravstvenih ustanovah in večjih trgovskih centrih in s tem sporočila otrok razširili tudi v širšo javnost.

Osrednji namen in sporočilna vrednost akcije je predvsem potrkati na vest voznikom z osebnim sporočilom otrok, ki so razmišljali o posledicah zlorabe alkohola v prometu. S pristopom SOPA pa želimo odpraviti oziroma zmanjšati negativne posledice takšnega pitja na različnih ravneh posameznikovega življenja ter vzpostaviti odgovoren odnos do pitja alkohola v Sloveniji.