Z znanjem do boljšega zdravja

Preventivna akcija Otroci za varnost v prometu

15. 11. 2016
Ker so naši otroci vsakodnevno vključeni v cestni promet in so med dobo odraščanja tudi zelo dojemljivi za dejanja odraslih, smo želeli spodbuditi učitelje/vzgojitelje v regijskih osnovnih šolah in vrtcih, da se v sklopu učnega kurikuluma s svojimi učenci/otroki pogovarjajo o problematiki alkohola v prometu in preventivi prometnih nezgod, povzročenih zaradi tveganega uživanja alkohola. V ta namen smo želeli na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje OE Novo mesto dvigniti ozaveščenost o posledicah uživanja alkohola pri udeležencih v prometu z izvedbo preventivnega programa »Otroci za varnost v prometu«.

V začetku šolskega leta so bile vse osnovne šole in vrtci  zdravstvene regije Novo mesto, vabljeni k sodelovanju pri likovnem natečaju, kjer so sodelujoči obravnavali problematiko alkohola v prometu. V ta namen so otroci pod vodstvom mentorjev  izdelali slikovni izdelek z osebnim sporočilom vozniku. Izdelke smo zbirali na NIJZ OE Novo mesto. Prejeli smo 652 slikovnih izdelkov iz 20 osnovnih šol in vrtcev, ki so bili ustvarjeni pod vodstvom 57 vzgojiteljev in učiteljev.

Na Martinovo, 11.11. 2016  smo sodelavke NIJZ OE Novo mesto v okviru preventivnega programa »Otroci za varnost v prometu« kljub slabemu vremenu izvedle ulično akcijo v sodelovanju z učenci 3. razredov Osnovne šole Center ter Policijsko postajo Novo mesto in Postajo prometne policije Novo mesto, ki je potekala na obeh avtobusnih postajališčih na Seidlovi cesti v Novem mestu. Aktivnost je potekala tako, da so policisti ustavljali naključne voznike v prometu, opravili kontrolo dokumentov ter test alkoholiziranosti voznikov nato pa je pristopil otrok in vozniku podaril slikovni izdelek (risbico s sporočilom) ter vozniku zaželel »Srečno vožnjo brez alkohola!«

Osrednji namen in sporočilna vrednost akcije je bila  predvsem potrkati na vest voznikom z osebnim sporočilom otrok, ki so razmišljali o posledicah zlorabe alkohola v prometu.