Z znanjem do boljšega zdravja

Presejalni programi na področju raka na Gorenjskem

12. 03. 2020
Na Gorenjskem potekajo vsi trije presejalni programi in sicer program zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu (Program ZORA), državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki (Program Svit) ter državni presejalni program za raka dojk (Program DORA).

Program ZORA: je najstarejši presejalni program na področju raka v Sloveniji, saj organizirano poteka že od leta 2003. Namenjen je ženskem v starosti od 20 do 64 let. Tudi po zaslugi tega programa rak materničnega vratu postaja redek rak. Na Gorenjskem je bil rak materničnega vratu leta 2018 na novo odkrit pri 14 ženskah, ob uvedbi programa v letu 2003 pa pri 28. Število novozbolelih se je torej tudi na Gorenjskem po uvedbi programa že zelo znižalo. Žal pa pregledanost v programu ZORA na Gorenjskem pada in je bila v obdobju 2016-2019 (70,8 %) že pod slovenskim povprečjem. Najboljšo pregledanost (75,1 %) ima upravna enota Škofja Loka, slaba, podpovprečna pa je v vseh ostalih upravnih enotah na Gorenjskem. Pregledanost je problem predvsem pri ženskah po 50 letu starosti, zato jim priporočamo redno obiskovanje ginekologa na tri leta, tudi, če nimajo nobenih težav.

Program Svit, ki vključuje moške in ženske v starosti od 50 do 74 let, v Sloveniji poteka od leta 2009 in tudi že kaže ugodne populacijske rezultate. Število novih primerov raka debelega črevesa in danke se v Sloveniji in na Gorenjskem od leta 2010 znižuje, poleg tega je več rakov odkritih zgodaj ali pa so odstranjene tudi že predrakave spremembe. Leta 2010 je bilo novoodkritih rakov  debelega črevesa in danke na Gorenjskem 172, leta 2016 pa 131. Zaradi raka debelega črevesa in danke je na Gorenjskem leta 2010 umrlo 88 oseb, leta 2016 pa 76. V letu 2019 je bilo v okviru programa Svit v gorenjski regiji na novo odkritih 13 rakov debelega črevesa in danke ter 198 napredovalih adenomov, ki predstavljajo večje tveganje za nastanek raka. Po odzivnosti se Gorenjska že več let uvršča na 1. mesto v Sloveniji, odzivnost se vse od uvedbe programa zvišuje in se je v letu 2019 z 69,5 % zelo približala ciljni 70 % . Še vedno pa tudi v tej regiji v odzivnosti moški za več kot 7 % zaostajajo za ženskami, čeprav je rak debelega črevesa in danke pri njih pogostejši. Najboljšo odzivnost ima upravna enota Škofja Loka, kjer so vse 4 občine presegale 77 %. Najslabšo odzivnost, nekaj nad 60 %, sta v letu 2019 imeli občini Jesenice in Jezersko.

Program DORA je namenjan zgodnjemu odkrivanju raka dojk, najpogostejšega ženskega raka. Vključuje ženske, stare od 50 do 69 let in na Gorenjskem poteka v dveh presejalnih centrih: v Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj (BGP Kranj) (od februarja 2016) ter v mobilni enoti Onkološkega inštituta Ljubljana ob Splošni bolnišnici Jesenice (od januarja 2018). Na Gorenjskem je bilo leta 2016 na novo odkritih 150 rakov dojk (2015: 146), istega leta je ta rak zahteval 34 življenj (2015: 37). Udeležba v programu DORA je bila na ravni regije v letu 2019 75,3 %, leto prej pa 74,0 %. Najvišja odzivnost je bila zabeležena v občini Žiri (86,6 %) in občini Gorenja vas - Poljane (84,5 %), ciljne 70 % odzivnosti pa na Gorenjskem nista dosegali občina Bled (63,1 %) in občina Preddvor (69,3 %).

Vir podatkov:

Nacionalni inštitut za javno zdravje, Center za zgodnje odkrivanje raka – program Svit

Onkološki inštitut - program DORA in program ZORA

Spletišče SLORA (Slovenija in rak http://slora.si/)