Z znanjem do boljšega zdravja

Presejalni programi na področju raka na Gorenjskem

26. 02. 2019
Na Gorenjskem potekajo vsi trije presejalni programi in sicer program zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu (Program ZORA), državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki (Program Svit) ter državni presejalni program za raka dojk (Program DORA).

Program ZORA: je najstarejši presejalni program na področju raka v Sloveniji, saj organizirano poteka že od leta 2003. Namenjen je ženskem v starosti od 20 do 64 let. Tudi po zaslugi tega programa rak materničnega vratu postaja redek rak. Na Gorenjskem je bil rak materničnega vratu leta 2015 na novo odkrit pri treh ženskah, ob uvedbi programa v letu 2003 pa pri 28ih. Število novozbolelih se je torej tudi na Gorenjskem po uvedbi programa že zelo znižalo. Žal pa pregledanost v programu ZORA na Gorenjskem pada in je bila v obdobju 2015-2018 (70,8 %) že pod slovenskim povprečjem. Najboljšo pregledanost (76,2 %) ima upravna enota Škofja Loka, slaba, podpovprečna pa je v vseh ostalih upravnih enotah na Gorenjskem. Pregledanost je problem predvsem pri ženskah po 50 letu starosti, zato jim priporočamo redno obiskovanje ginekologa na tri leta, tudi, če nimajo nobenih težav.

Program Svit, ki vključuje moške in ženske v starosti od 50 do 74 let, v Sloveniji poteka od leta 2009 in tudi že kaže ugodne populacijske rezultate. Število novih primerov raka debelega črevesa in danke se v Sloveniji in na Gorenjskem od leta 2010 znižuje, poleg tega je več rakov odkritih zgodaj ali pa so odstranjene tudi že predrakave spremembe. Leta 2010 je bilo novoodkritih rakov  debelega črevesa in danke na Gorenjskem 172, leta 2015 pa 126. Tudi umrljivost zaradi raka debelega črevesa in danke že pada, tako v Slovenji kot tudi na Gorenjskem (Gorenjska:  2010: 88 umrlih, 2015: 65). V letu 2018 je bilo v okviru programa Svit v gorenjski regiji na novo odkritih 14 rakov debelega črevesa in danke ter 218 napredovalih adenomov, ki predstavljajo večje tveganje za nastanek raka. Po odzivnosti v program SVIT se je Gorenjska s 68,2 % v letu 2018 uvrščala na 1. mesto v Sloveniji. Še vedno pa tudi v tej regiji v odzivnosti moški za več kot 8 % zaostajajo za ženskami, čeprav je rak debelega črevesa in danke pri njih pogostejši. Najboljšo odzivnost ima upravna enota Škofja Loka, kjer so vse 4 občine presegale 75 %. Najslabšo odzivnost, manj kot 60 %, sta v letu 2018 imeli občini Jesenice in Jezersko.

Program DORA je od začetka leta 2018 končno na voljo tudi vsem ženskam, starim od 50 do 69 let na Gorenjskem in sicer v dveh presejalnih centrih: v Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj (BGP Kranj) (od februarja 2016) ter v mobilni enoti Onkološkega inštituta Ljubljana ob Splošni bolnišnici Jesenice (od januarja 2018). Od februarja 2016 do konca decembra 2018 so v BGP Kranj opravili 12.830 mamografij. Udeležba povabljenih žensk je bila 73 %. Za ženske iz spodnjegorenjskih občin, ki opravljajo mamografijo v BGP Kranj, potekata prvi in drugi krog presejalnega slikanja v programu DORA. V mobilni enoti na Jesenicah pa so od januarja 2018 do konca decembra 2018 opravili 3.472 mamografij. Za ženske iz zgornjegorenjskih občin poteka prvi krog presejalnega slikanja. Udeležba povabljenih žensk je bila 70 %.

Rak dojk je tudi na Gorenjskem najpogostejši rak pri ženskah, saj je bilo v tej regiji leta 2015 na novo odkritih 146 rakov dojk, istega leta pa je bil ta rak vzrok smrti 37 Gorenjcev. Udeležbo v programu DORA na ravni regije lahko pogledamo le za leto 2018,  znašala je 74 % in je bila enaka kot v Sloveniji. Tega leta so v programu v Sloveniji odkrili raka dojk pri 544 ženskah, od tega 48 pri ženskah iz celotne območne enote ZZZS Kranj. Te številke še niso dokončne, ker so nekatere ženske še v obravnavi.