Z znanjem do boljšega zdravja

Presejalni programi na področju raka na Gorenjske v letu 2020

02. 03. 2021

Na Gorenjskem potekajo vsi trije presejalni programi in sicer program zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu (Program ZORA), državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki (Program Svit) ter državni presejalni program za raka dojk (Program DORA). Presejanost v vseh treh programih je bila v letu 2020 nekaj nižja kot v letu 2019, saj so bili vsi trije programi v času 1. vala epidemije COVID 19 ustavljeni.

Program ZORA je najstarejši presejalni program na področju raka v Sloveniji, saj organizirano poteka že od leta 2003. Namenjen je ženskam, starim od 20 do 64 let. Tudi po zaslugi tega programa rak materničnega vratu postaja redek rak. Na Gorenjskem je bil rak materničnega vratu leta 2018 na novo odkrit pri 14 ženskah, ob uvedbi programa v letu 2003 pa pri 28. Število novozbolelih se je torej tudi na Gorenjskem po uvedbi programa že zelo znižalo. Čeprav pregledanost v programu ZORA na Gorenjskem pada in je bila v obdobju 2017-2020 (69,4 %) že pod slovenskim povprečjem (69,6 %) in pod ciljno 70 % pregledanostjo, pa upamo, je glavni razlog za upad v ustavitvi programa v času 1. vala epidemije COVID 19.  Ciljno 70 % odzivnosti dosegata na Gorenjskem le še dve upravni enoti Škofja Loka in Tržič, a trend upadanja je prisoten tudi v UE Škofja Loka. Med gorenjskimi občinami sta imeli v opazovanem obdobju najboljšo pregledanost občini Gorenja vas -Poljane in Žiri (75,1 %), najslabšo pa občina Jezersko (62,7 %), a se v zadnjem obdobju tam pregledanost izboljšala.

Program Svit, ki vključuje moške in ženske v starosti od 50 do 74 let, v Sloveniji poteka od leta 2009 in tudi že kaže ugodne populacijske rezultate. Število novih primerov raka debelega črevesa in danke se v Sloveniji in na Gorenjskem od leta 2010 znižuje, poleg tega je več rakov odkritih zgodaj ali pa so odstranjene tudi že predrakave spremembe. Leta 2010 je bilo novoodkritih rakov debelega črevesa in danke na Gorenjskem 172, leta 2017 pa 130. Zaradi raka debelega črevesa in danke je na Gorenjskem leta 2010 umrlo 88 oseb, leta 2017 pa 66. V letu 2020 je bilo v okviru  programa  Svit na Gorenjskem odkritih 21 primerov raka debelega črevesa in danke ter še 218 oseb z napredovalim adenomom, ki predstavlja večje tveganje za nastanek raka. Po odzivnosti se je Gorenjska več let uvrščala na 1. mesto v Sloveniji, v letu 2020 pa je bila s 67,6 %  na 2. mestu. V primerjavi z letom 2019 je odzivnost upadla za več kot 2 %. Odzivnost moških je za skoraj 9 % zaostajala za odzivnostjo žensk. Najboljšo odzivnost je imela upravna enota Škofja Loka, kjer so vse 4 občine presegale 74 %. Najslabšo odzivnost, le 55,5 %, pa smo v letu 2020 zabeležili v občini Jesenice.

Program DORA je namenjan zgodnjemu odkrivanju raka dojk, najpogostejšega ženskega raka. Vključuje ženske, stare od 50 do 69 let in na Gorenjskem poteka v dveh presejalnih centrih: v Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj (BGP Kranj) ter v mobilni enoti Onkološkega inštituta Ljubljana ob Splošni bolnišnici Jesenice. Na Gorenjskem je bilo leta 2017 na novo odkritih 138 rakov dojk, istega leta je ta rak zahteval 42 življenj. Udeležba v programu DORA je bila na ravni regije v letu 2020 75 %, na ravni Slovenije pa 74,0 %. Tudi  v tem programu je bila udeležba v letu 2019 za 2 % višja. Ciljne 70 % odzivnosti pa v letu 2020 na Gorenjskem ni dosegala občina Jezersko (63 %) in občina Žiri (69 % ) .

 

Vir podatkov:

Nacionalni inštitut za javno zdravje, Center za zgodnje odkrivanje raka – program Svit

Onkološki inštitut - program DORA in program ZORA

Spletišče SLORA (Slovenija in rak)