Z znanjem do boljšega zdravja

Preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2

15. 11. 2020
Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje smo pripravili priporočila za ravnanje, ki jih je mogoče smiselno prilagoditi na različna področja življenja, vključno z izvajanjem gospodarskih dejavnosti.

SPLOŠNI UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽBE Z VIRUSOM SARS-COV-2

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) smo pripravili splošna priporočila za preprečevanje širjenja okužbe, ki jih je smiselno upoštevati ves čas. Da bi ugodno epidemiološko situacijo ohranili tudi v prihodnje, je izjemno pomembno upoštevanje osnovnih temeljnih higienskih ukrepov in medosebne razdalje vsaj 1,5 metra.

 

Ohranimo razdaljo:

Ko se družimo z osebami izven skupnega gospodinjstva, pazimo, da vzdržujemo medsebojno razdaljo najmanj 1,5 m oz. 2 m.

 

Ohranimo čiste roke:

Poskrbimo za redno in temeljito umivanje rok. Če umivanje rok ni izvedljivo, si roke pravilno razkužimo.

Postopek pravilnega umivanja oziroma razkuževanja rok je dostopen na naslednjih povezavah:

 

Skrbimo za higieno kihanja in kašlja:

Upoštevamo pravilno higieno kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). Papirnat robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom ter vodo.

Infografika o pravilni higieni kašlja je dostopna na naslednji povezavi.

 

Ne dotikamo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami.

 

Ostanimo doma:

Če zbolimo z znaki akutne okužbe dihal (nahod, kašelj, bolečine v žrelu, povišana telesna temperatura, bolečine v mišicah…), ostanemo doma in omejimo stike z ostalimi ljudmi ter upoštevamo zgoraj naštete higienske ukrepe.

 

Uporaba mask

Uporaba nemedicinske obrazne maske je priporočljiva*:

  • za osebe s simptomi ali znaki covid-19 (slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, izguba vonja ali okusa, bolečine v žrelu),
  • za osebe, ki negujejo bolnika s sumom na covid-19 ali s potrjenim covid-19 (v tem primeru priporočamo uporabo zaščitne maske),
  • za osebe, ki negujejo osebo z rizičnimi dejavniki za težji potek covid-19, ki ni iz istega gospodinjstva,
  • za osebe, ki se zadržujejo v zdravstveni ustanovi,
  • za osebe, ki uporabljajo javni prevoz,
  • za osebe, ki se zadržujejo v zaprtih javnih prostorih oziroma v vseh zaprtih prostorih, v katerih se zadržujejo ljudje iz različnih gospodinjstev,
  • za osebe na prostem: v urbanih naseljih oziroma povsod, kjer ni možno stalno vzdrževati varnostne razdalje 3m ali več.

*Obvezno nošenje mask je opredeljeno v veljavnem odloku Vlade RS.
 

Priporočila za uporabo mask pri mladoletnih osebah, v šolstvu in na delovnem mestu so na naslednji povezavi.

Pri uporabi mask je treba upoštevati pravilno namestitev in odstranitev maske ter upoštevati načelo nedotikanja maske med uporabo. Prikaz pravilne namestitve in odstranitve maske je prikazan na naslednji povezavi.

 

Podrobnejša priporočila za preprečevanje okužbe najdete na naslednji povezavi, infografiko pa na naslednji povezavi.

 

HIGIENSKA PRIPOROČILA ZA IZVAJANJE RAZLIČNIH DEJAVNOSTI

Za preprečevanje ponovnega širjenja virusa so potrebne določene prilagoditve tudi pri izvajanju različnih dejavnostih, in sicer:

 

Navodila in priporočila NIJZ za različne dejavnosti

Na NIJZ smo za najbolj razširjene dejavnosti ob sproščanju ukrepov pripravili priporočila za njihovo varno izvajanje. Najdete jih na naslednji povezavi.

Če med njimi ne najdete priporočil za vašo specifično dejavnost, smiselno uporabljajte zgoraj navedena priporočila in priporočila za sorodne dejavnosti.

 

Natančnejša navodila za posamezno delovno mesto poda pooblaščeni specialist medicine dela, ki natančno pozna organizacijski proces in tveganja na posameznih delovnih mestih v najkrajšem možnem času. Spletna stran medicine dela je dostopna na naslednji povezavi: https://www.anticovid.zmdps.si/.

 

SPREMLJANJE OKUŽB S SARS-CoV-2 V SLOVENIJI

NIJZ spremlja okužbe s SARS-CoV-2 (COVID-19) v Sloveniji. Zbrani epidemiološki podatki so na voljo na naslednjih povezavah:

 


KORISTNE POVEZAVE