Z znanjem do boljšega zdravja

Prenova sekundarne lokacije za infrastrukturo eZdravje v Mariboru

Ime javnega naročila

 

PRENOVA SEKUNDARNE LOKACIJE ZA INFRASTUKTURO eZDRAVJE V MARIBORU

 

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

 

76K100919

Rok za sprejemanje ponudb

 

 

28.10.2019, do 10. ure

Objava na Portalu javnih naročil

 

 

Da, odprti postopek

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

 

14.10.2019, do 10. ure,

preko Portala javnih naročil

 

Vabljeni k oddaji ponudbe. Dokumentacijo najdete tukaj:  

 

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Navodila ponudnikom za pripravo prijave

N-1_navodila_ponudnikom.pdf

Prijava

 

P-2_prijava.pdf

Vzorec pogodbe

 

P-3_vzorec_pogodbe.pdf

Predračun

 

P-4_predracun.xls

Specifikacija javnega naročila

 

P-5_tehnicne specifikacije.pdf

Podatki podizvajalca

 

P-6_podatki_podizvajalca.pdf

Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev menice

P-7_menična_izjava

Zahtevek za podatke iz KE za pravne in fizične osebe

P-10_zahtevek_KE.pdf

Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

P-11_lastniški deleži.pdf

Potrdilo o kadrovski sposobnosti

 

P-12_potrdilo_o_kadrovski_sposobnosti.pdf

Naročnikov ESPD obrazec

 

 ESPD.xml

 

Pripravila: Liljana Petruša, spec.

Koper, 17.9.2019