Z znanjem do boljšega zdravja

PREMS 2020 - Moja izkušnja, naše zdravstvo: Raziskava o izkušnjah pacientov z obravnavo v specialistični ambulanti

22. 03. 2021

Kdaj, kje in kako je potekala raziskava PREMS?

Drugi val raziskave je potekal v obdobju od 1. do 30. junija 2020, za izbrane zdravstvene dejavnosti  v zdravstvenih domovih, splošnih bolnišnicah, obeh univerzitetnih kliničnih centrih ter pri zdravnikih s koncesijo.

Skupaj je sodelovalo 8.255 pacientov iz 171 specialističnih ambulant in petih vrst zdravstvene dejavnosti:  

  • Nevrologija in nevrokirurgija
  • Kardiologija
  • Oftalmologija
  • Ginekologija in porodništvo
  • Ortopedija

V raziskavi so lahko sodelovali vsi pacienti, ki so v tem času obiskali zdravnika specialista z enega od naštetih področij zdravstvenih dejavnostih in so prejeli pisemsko ovojnico z vabilom za sodelovanje. Raziskava je potekala pri pacientih, ki so imeli ambulantno specialistično zunajbolnišnično obravnavo (niso bili hospitalizirani v bolnišnici).

Vsi pacienti, ki so prejeli  vabilo in podrobna navodila za sodelovanje v raziskavi PREMS so lahko izpolnili spletno ali papirno verzijo vprašalnika. Vzorec papirnate oblike vprašalnika je na voljo na naslednji povezavi. 

Ali je zagotovljena zaupnost zbranih podatkov?

Raziskava je popolnoma anonimna, v nobenem koraku ne razpolagamo s pacientovim imenom in priimkom. Zdravstveni izvajalec nikakor nima vpogleda do pacientovih osebnih odgovorov, prav tako njegovo (ne)sodelovanje nima vpliva na njegovo nadaljnjo zdravstveno oskrbo.

Rezultati

Rezultati raziskave PREMS 2020 so dostopni na naslednji povezavi . Podrobnejše informacije o izvedbi raziskave si lahko preberete v metodoloških pojasnilih.

Zdravstveni izvajalci, ki so sodelovali v raziskavi, svoje rezultate, v obliki dvostranskega povzetka ključnih kazalnikov ter izpisa odgovorov pacientov na vprašanja odprtega tipa, prejmejo na svoj elektronski naslov. Vzorca teh dveh dokumentov si lahko ogledate na naslednjih dveh povezavah: dokument 1 in dokument 2.