Z znanjem do boljšega zdravja

PREMS 2019 - Moja izkušnja, naše zdravstvo: Raziskava o izkušnjah pacientov z obravnavo v specialistični ambulanti

22. 10. 2019
Raziskava, ki je potekala v obdobju, od 18. do 29. 3. 2019, je zaključena.

Kdaj, kje in kako je potekala raziskava PREMS?

V Sloveniji se je v marcu 2019 nacionalna raziskava za področje specialističnih ambulant izvajala prvič. Prvi val raziskave je potekal v obdobju od 18. do 29. 3. 2019 za izbrane zdravstvene dejavnosti  v zdravstvenih domovih, splošnih bolnišnicah, obeh univerzitetnih kliničnih centrih ter pri zdravnikih s koncesijo. V raziskavi so lahko sodelovali vsi pacienti, ki so v tem času obiskali zdravnika specialista (ki deluje na področju spodaj omenjenih zdravstvenih dejavnostih) in so prejeli tudi pisemsko ovojnico z vabilom za sodelovanje. Raziskava je potekala pri pacientih, ki so imeli ambulantno zunajbolnišno obravnavo, se pravi da niso bili na zdravljenju v bolnišnici.

V prvi val raziskave so bile vključene naslednje zdravstvene dejavnosti: 

  • Kirurgija
  • Gastroenterologija
  • Otorinolaringologija
  • Diabetologija, endokrinologija in presnovne bolezni
  • Dermatovenerologija

V zdravstvenih domovih je bila dodatno v raziskavo vključena tudi zdravstvena dejavnost Pulmologije.

V raziskavi so lahko sodelovali vsi pacienti, ki so v tem času obiskali zdravnika specialista z enega od naštetih področij zdravstvenih dejavnostih in so prejeli pisemsko ovojnico z vabilom za sodelovanje. Raziskava je potekala pri pacientih, ki so imeli ambulantno specialistično zunajbolnišnično obravnavo (niso bili hospitalizirani v bolnišnici).

Vsi pacienti, ki so prejeli  vabilo in podrobna navodila za sodelovanje v raziskavi PREMS so lahko izpolnili spletno ali papirno verzijo vprašalnika. Vzorec papirnate oblike vprašalnika je na voljo na naslednji povezavi.

Ali je zagotovljena zaupnost zbranih podatkov?

Raziskava je popolnoma anonimna, v nobenem koraku ne razpolagamo s pacientovim imenom in priimkom. Zdravstveni izvajalec nikakor ne bo imel vpogleda do pacientovih osebnih odgovorov, prav tako njegovo (ne)sodelovanje nima vpliva na njegovo nadaljnjo zdravstveno oskrbo.

Rezultati

Rezultati raziskave PREMS 2019 so dostopni na naslednji povezavi. Podrobnejše informacije o izvedbi raziskave si lahko preberete v metodoloških pojasnilih. Zdravstveni izvajalci, ki so sodelovali v raziskavi, so svoje rezultate, v obliki dvostranskega povzetka ključnih kazalnikov ter izpisa odgovorov pacientov na vprašanja odprtega tipa, prejeli na svoj elektronski naslov. Vzorca teh dveh dokumentov si lahko ogledate na naslednjih dveh povezavah dokument 1 in dokument 2