Z znanjem do boljšega zdravja

PREMS 2019 - Moja izkušnja, naše zdravstvo: Raziskava o izkušnjah pacientov z obravnavo v bolnišnici

03. 08. 2020
Izsledki raziskave PREMS 2019 (Patient Reported Experience Measures)

Kdaj, kje in kako je potekala raziskava PREMS?

Nacionalni inštitut za javno zdravje je od 11. novembra do vključno 13. decembra 2019 izvajal raziskavo o izkušnjah pacientov z obravnavo v bolnišnici (PREMS – Patient Reported Experience Measures). V raziskavo sta bila vključena oba univerzitetna klinična centra ter ostale bolnišnice oz. zdravstvene ustanove v Sloveniji, ki izvajajo hospitalno zdravljenje za vsaj eno izmed naslednjih zdravstvenih dejavnosti: splošna kirurgija, interna medicina, ginekologija ali porodništvo, ortopedija in onkologija (zadnji dve dejavnosti sta bili vključeni le pri enem izvajalcu).

V raziskavi so lahko sodelovali vsi pacienti, ki so v obdobju trajanja raziskave zaključili s hospitalno obravnavo (preko ene ali več noči) in so prejeli tudi pisemsko ovojnico z vabilom za sodelovanje.

Vsi pacienti, ki so prejeli  vabilo in podrobna navodila za sodelovanje v raziskavi PREMS so lahko izpolnili spletno ali papirno verzijo vprašalnika. Vzorec papirnate oblike vprašalnika je na voljo tukaj

Ali je zagotovljena zaupnost zbranih podatkov?

Raziskave PREMs so popolnoma anonimne, v nobenem koraku ne razpolagamo s pacientovim imenom in priimkom. Zdravstveni izvajalec nikakor ne bo imel vpogleda do pacientovih osebnih odgovorov, prav tako njegovo (ne)sodelovanje nima vpliva na njegovo nadaljnjo zdravstveno oskrbo.

Rezultati raziskave

Rezultati raziskave PREMS 2019 so dostopni na naslednji povezavi. Podrobnejše informacije o izvedbi raziskave si lahko preberete v metodoloških navodilih.  Rezultati kvalitativne analize pa so dostopni na naslednji povezavi. Zdravstveni izvajalci, ki so sodelovali v raziskavi, so svoje rezultate, v obliki dvostranskega povzetka ključnih kazalnikov ter izpisa odgovorov pacientov na vprašanja odprtega tipa, prejeli na svoj elektronski naslov. Vzorca teh dveh dokumentov si lahko ogledate na naslednjih dveh povezavah dokument 1 in dokument 2