Projekti

PREMS

PREMS 2019 - Moja izkušnja, naše zdravstvo: Raziskava o izkušnjah pacientov z obravnavo v specialistični ambulanti

Če ste imeli v obdobju od 18. do 29. 3. 2019 pregled pri zdravniku specialistu in ste prejeli vabilo za sodelovanje v raziskavi PREMS, lahko do ankete (z geslom) dostopate na naslednji povezavi.

Kaj je namen raziskave PREMS?

V zdravstvenem sistemu v Sloveniji zbiramo veliko podatkov o tem, kako dobro ali slabo sistem deluje, le malo informacij pa je na voljo o tem, kako se počutijo pacienti in kaj bi pacienti spremenili, da bi sistem deloval bolje. Zato Nacionalni inštitut za javno zdravje na pobudo Ministrstva za zdravje izvaja raziskavo o izkušnjah pacientov z obravnavo v specialistični ambulanti.

Namen raziskave je dobiti vpogled v izkušnje z zdravstvenimi obravnavami neposredno s strani pacientov. Številne evropske države so čedalje bolj osredotočene na vlogo pacienta kot osrednje točke v zdravstvenem sistemu, kar se kaže pri večji vključenosti pacientov pri odločanju in ocenjevanju  zdravstvenega procesa. To želimo doseči tudi v Sloveniji, zato je izkušnja slehernega pacienta ključna za vpogled v realno stanje slovenskega zdravstvenega sistema.

Odgovori pacientov bodo pomagali pri prepoznavanju težav in posledično pri izboljšanju našega zdravstvenega sistema. Zdravstvenim izvajalcem in osebju bo tako omogočen vpogled v svoje delo skozi oči pacienta, kar bo prispevalo k prepoznavanju dobrih praks in priložnosti za izboljšanje kakovosti zdravstvene oskrbe.

Kdaj, kje in kako poteka raziskava PREMS?

V Sloveniji se  nacionalna raziskava za področje specialističnih ambulant izvaja prvič. Prvi val raziskave bo potekal v obdobju od 18. do 29. 3. 2019 za izbrane zdravstvene dejavnosti  v zdravstvenih domovih, splošnih bolnišnicah, obeh univerzitetnih kliničnih centrih ter pri zdravnikih s koncesijo. V raziskavi lahko sodelujejo vsi pacienti, ki so v tem času obiskali zdravnika specialista (ki deluje na področju spodaj omenjenih zdravstvenih dejavnostih) in so prejeli tudi pisemsko ovojnico z vabilom za sodelovanje. Raziskava poteka pri pacientih, ki so imeli ambulantno zunajbolnišno obravnavo, se pravi da niso bili na zdravljenju v bolnišnici.

V prvi val raziskave so vključene naslednje zdravstvene dejavnosti:  

  • Kirurgija
  • Gastroenterologija
  • Otorinolaringologija
  • Diabetologija, endokrinologija in presnovne bolezni
  • Dermatovenerologija

V zdravstvenih domovih je dodatno v raziskavo vključena tudi zdravstvena dejavnost Pulmologije.

Če ste prejeli vabilo in podrobna navodila za sodelovanje v raziskavi PREMS lahko izpolnite spletno ali papirno verzijo vprašalnika. Do spletnega vprašalnika lahko s pomočjo gesla dostopate na naslednji povezavi.

Vzorec papirne oblike vprašalnika je najdete na naslednji povezavi.

Ali je zagotovljena zaupnost zbranih podatkov?

Raziskava je popolnoma anonimna, v nobenem koraku ne razpolagamo s pacientovim imenom in priimkom. Zdravstveni izvajalec nikakor ne bo imel vpogleda do pacientovih osebnih odgovorov, prav tako njegovo (ne)sodelovanje nima vpliva na njegovo nadaljnjo zdravstveno oskrbo.

Kje bodo objavljeni izsledki te raziskave?

Izsledki raziskave PREMS 2019 bodo objavljeni na tej spletni strani.

Izsledki predhodne pilotne raziskave v novembru 2018

V novembru je potekalo pilotno zbiranje podatkov v šestih različnih specialističnih ambulantah. Nekaj izsledkov pilotne raziskave je prikazanih spodaj.

Čakanje v čakalnici

Kaj bi želeli, da se v ambulanti izboljša?

Če imate v zvezi z raziskavo kakršnokoli vprašanje, lahko pišete na naslov prems@nijz.si.

 

Nada Macura Višić, glavna medicinska sestra UC, kir. amb. dejavnosti

Aladar Belec, dolgoletni kronični bolnik

Sandra Jerebic, predstavnica vodstva za kakovost v Splošni bolnišnici Jesenice