Preliminarni podatki o številu rojstev v letu 2014

05. 01. 2015
V letu 2014 je bilo v slovenskih porodnišnicah po za zdaj zbranih podatkih (gre za še neuradne podatke) 20.611 porodov, kar je le 23 ali 0,1 odstotka manj kot v letu 2013.

Končno število rojenih otrok še ni znano, glede na izkušnje iz prejšnjih let pa vemo, da so dobri trije odstotki otrok rojeni po večplodni nosečnosti (dvojčki, trojčki). Tako ocenjujemo, da so mamice v Sloveniji v lanskem letu rodile blizu 21.000 novorojenčkov.

Odkar spremljamo podatke, se je najmanj otrok rodilo leta 2003, in sicer le 17.160. Od takrat pa do leta 2010 je število rojenih otrok naraščalo. Od leta 2011 število rojenih otrok spet upada, tokratni padec bo sicer zelo majhen. Število porodov je v primerjavi z letom 2013 upadlo v 5 izmed 14 porodnišnic, v ostalih so zabeležili porast števila porodov.

 

 

 

Vir: Perinatalni informacijski sistem Republiike Slovenije                  

Opomba: *Podatki za leto 2014 so zbrani napodlagi zadnje porodne številke v letu 2014 po posameznih porodnišnicah. Vključene so vse porodnice (ne glede na bivališče), ki so rodile v Sloveniji. Podatki za leto 2014 so začasni in neuradni.            

Pripravili: Andreja Rudolf, Barbara Mihevc Ponikvar