Z znanjem do boljšega zdravja

Prehrana in javno zdravje P3-0395

Prehrana in življenjski slog imata pomembno vlogo pri naraščanju pogostosti kroničnih nenalezljivih bolezni tako v Sloveniji in kot tudi drugod po svetu. V javnem raziskovalnem programu z naslovom »Prehrana in javno zdravje« poleg NIJZ sodelujejo še Univerzitetni klinični center v Ljubljani, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani in Visoka šola za storitve v Ljubljani, raziskovalni program vodi Inštitut za nutricionistiko iz Ljubljane.

Naziv programa: Prehrana in javno zdravje« P3-0395

Trajanje projekta: 1.1.2015 – 31.12.2018

Projekt financirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.

Nosilna RO: INŠTITUT ZA NUTRICIONISTIKO

Vloga NIJZ: Sodelujoča RO

Vodja projekta: Doc.dr. Igor Pravst, univ.dipl.kem.

Člani projektne skupine – Povezava SICRIS, na naslednji povezavi.

Povezava na SICRIS podatke za projektno skupino, na naslednji povezavi.

Bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta:

Opis projekta:

Cilji raziskovalnega programa so razdeljeni v štiri tematske sklope, in sicer: razvoj metodologij prehranskih raziskav, raziskovanje vedenjskega sloga in zdravstvenega statusa populacije, vrednotenje pristopov za učinkovito promocijo zdrave prehrane ter  razvoj funkcionalnih živil. Raziskovalna skupina je sestavljena multidisciplinarno, program pa povezuje inštitucije, ki se ukvarjajo z raziskavami na področju prehrane. Program dela je usmerjen v raziskovanje zelo različnih problemov s področja prehrane. Med drugim raziskujemo kako so različne skupine ljudi izpostavljene s prehrano povezanim tveganjem, iskali bomo inovativne pristope ozaveščanja ljudi v smeri spreminjanja prehranskih navad in vedenjskega sloga, ter vrednotili vlogo različnih živil pri podpori zdravja ljudi.

Raziskovalni program »Prehrana in javno zdravje« podpira obstoječe nacionalne zdravstvene in razvojne prioritete, usklajen pa je tudi s predlogom Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025, namen katere je izboljšati prehranske in gibalne navade prebivalcev od najzgodnejšega obdobja življenja do pozne starosti.