Z znanjem do boljšega zdravja

Predstavitev strokovne monografije: Javnozdravstveni pristopi, namenjeni romski etnični skupnosti v Sloveniji

17. 01. 2020
Na NIJZ OE M. Sobota smo v četrtek, 16. 1. 2020 na dogodku namenjenemu medijem in ostali širši javnosti predstavili avtorsko strokovno monografijo z naslovom »Javnozdravstveni ukrepi, namenjeni romski etnični skupnosti v Sloveniji«.

Vsebino monografije in problematiko zdravja Romov v Sloveniji so predstavili soavtorji monografije: Tatjana Krajnc Nikolić, dr. med., spec. Predstojnica NIJZ OE M. Sobota, Jožek Horvat- Muc, predsednik Zveze Romov Slovenije in Zdenka Verban Buzeti, prof. zdrav. vzgoje.  Po predstavitvi je potekala diskusija z aktivno udeležbo udeležencev dogodka. Soavtorji so podali so tudi izjave večim predstavnikom  medijev, vključno z RTV SLO.

Namen strokovne monografije je na podlagi razpoložljivih dokazov pojasniti vzroke za zdravstveno stanje Romov, prikazati aktualne kazalnike zdravja, predstaviti izbrane primere aktivnosti, namenjene izboljšanju zdravja Romov, ki so se izvajale od l. 2016 ter podati priporočila za izboljšanje zdravja Romov. V strokovni monografiji so prikazani podatki o zdravju Romov v Sloveniji, ki so pokazali, da je zdravstveno stanje Romov po nekaterih kazalnikih občutno  slabše od državnega povprečja.

V monografiji so izpostavljene aktivnosti, ki so bile izvedene v zadnjem času s ciljem izboljšanja zdravstvenega stanja romske populacije.

Zaključki izhajajo iz kvantitativno in kvalitativno ovrednotenih raziskav, opazovanj ter izkušenj dela z Romi v njihovem okolju. V priporočilih so zajeta tudi stališča romskih organizacij, predstavnikov romske skupnosti, zdravstvenih delavcev in predstavnikov lokalne skupnosti.