Z znanjem do boljšega zdravja

Predstavitev programa Svit ob prazniku Mestne občine Nova Gorica

25. 08. 2015
Predstavitev programa Svit z modelom debelega črevesa ob prazniku Mestne občine Nova Gorica bo potekal v soboto 5.9.2015 od 17. do 22. ure na ploščadi pred novogoriško mestno hišo.

Program Svit za zgodnje odkrivanje in zdravljenje raka debelega črevesa in danke

 Raka debelega črevesa in danke lahko pravočasno odkrijete in pozdravite. Med ljudmi kroži mit, da je rak smrtna obsodba. Ni res! Razvoj onkologije, diagnostike, zdravljenja in Program Svit so veliko prispevali k  zgodnejšemu odkrivanju bolezni, boljšim rezultatom zdravljenja, daljšem preživetju bolnikov in kakovosti njihovega življenja. V prvem polletju 2015 je sodelovalo v Programu Svit 63,57 % vabljenih moških in žensk (v  starosti od 50 do 69 let) v zdravstveni regiji Nova Gorica. Zaželena odzivnost je vsaj 70 %.                          

 Nacionalni inštitut za javno zdravje, območna enota Nova Gorica (NIJZ OE NG) opozarja na pomen rednega testiranja (vsake dve leti) na prikrito kri v blatu z vključitvijo v presejalni Program Svit. Presejanje je  dokazano učinkovito sredstvo za pravočasno odkrivanje in s tem tudi uspešno zdravljenje raka na debelem črevesu in danki.                      

 Brez odlašanja odgovorite na vabilo in se vključite v Program Svit.

 Lahko se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom v lekarni ali s svetovalci v:                     

  •  Centru Svit (tel.: 01/62 04 521, e-naslov: info@program-svit.si)  
  •  Svitovi info točki v Zdravstvenem domu Nova Gorica vsako sredo med 12:30

 in 14:30 (tel.: 05 33 83 208).

 

 

Več  informacij je na spletni strani.