Z znanjem do boljšega zdravja

Predstavitev programa promocije zdravja pri osipnikih na usposabljanju za mentorje v programu PUM-O na Andragoškem centru Slovenije

21. 04. 2017
20. aprila sta Zdenka Verban Buzeti, NIJZ OE Murska Sobota in Darja Dravec, Ljudska univerza Murska Sobota na usposabljanju za mentorje v programu PUM-O na andragoškem centru Slovenije v Ljubljani predstavili program promocije zdravja pri osipnikih.

Program  smo  v sodelovanju NIJZ OE M.Sobota in Ljudske univerze Murska Sobota razvili v Pomurju in ga v projektu Skupaj za zdravje uspešno implementirali v Pomurju in v Celju. Program sta predstavili z opisom vsebinskih izhodišč, opisom praktičnih delavnic in evalvacije. Na koncu sta predstavili tudi dokumentarni film o izvedbi programa in bodočim mentorjem odgovorili na mnogo vprašanj o praktični izvedbi programa.

Publikacija Promocija zdravja pri osipnikih v programu Projektno učenje za mlajše odrasle