Z znanjem do boljšega zdravja

Predavanje za Društvo upokojencev Novo mesto na temo preventivnih programov

15. 03. 2018
Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravju, OE Novo mesto smo v sodelovanju z Društvom upokojencev Novo mestom izvedli predavanje o preventivnih programih za odrasle, ki so v Sloveniji sistemsko izvajani in dostopni vsem enako.

Predstavljeni so bili državni presejalni programi Zora, Dora in Svit. Program Zora je preventivni program za odkrivanje predrakavih in rakavih sprememb na materničnem vratu. Namenjen je ženskam v starosti od 20 do 64 let in ga opravljajo imenovani ginekologi.

Dora je državni presejalni program zgodnjega odkrivanja raka dojk in je namenjen ženskam v starosti od 50 do 69 let.

Program Svit je državni presejalni program, ki je namenjen preprečevanju in zgodnjemu odkrivanju raka na debelem črevesu in danki. Ciljna populacija so moški in ženske v starosti od 50 do 74 let.

Predstavljen je bil Nacionalni program primarne preventive srčno – žilnih bolezni (NPPSŽB), ki je sistematično in univerzalno dostopen program primarnega preprečevanja srčno – žilnih bolezni na nacionalni ravni, namenjen zgodnjemu odkrivanju posameznikov, ogroženih za razvoj bolezni srca in ožilja, posameznikov z nezdravim življenjskih slogom in dejavniki tveganja za te bolezni. Program omogoča, da posamezniku znotraj ciljne skupine (moški med 35. in 65. letom starosti in ženske med 45. In 70. letom starosti) osebni izbrani zdravnik oz. diplomirana medicinska sestra v ambulanti družinske medicine po opravljenem preventivnem pregledu oceni ogroženost posameznika za dejavnike tveganja in ga glede na rezultate po potrebi usmeri v program svetovanja za zdravje, ki se v obliki delavnic izvaja v zdravstvenovzgojnih centrih po zdravstvenih domovih. Namen delavnic je, da posamezniki aktivno skrbijo in krepijo svoje zdravje, pridobijo znanja o zdravih navadah in se seznanijo z dejavniki tveganja za razvoj številnih kroničnih bolezni. Program svetovanja za zdravje obsega temeljne in poglobljene zdravstvenovzgojne delavnice/individualna svetovanja, ki so brezplačna, njihove teme pa so različne. Skupni imenovalec vseh zdravstvenovzgojnih delavnic je zdrav način življenja. V nekatere delavnice se lahko vključi vsak, v druge delavnice pa le osebe z napotitvijo po opravljenem preventivnem pregledu v ambulanti družinske medicine oziroma osebe po napotitvi s strani zdravnika specialista psihiatrije.

Namen srečanja je bil seznaniti, opolnomočiti in spodbuditi udeležence k sodelovanju v preventivnih programih, ki lahko krepijo, ohranjajo in varujejo njihovo zdravje.

 

Pripravila:                                             

Katarina Hočevar, dipl. san. inž.