Z znanjem do boljšega zdravja

Povzetki s srečanja "Okolje, podnebje in alergije"

16. 08. 2017
Strokovno srečanje Okolje, podnebje in alergije je potekalo v četrtek, 8. junija 2017 v Viteški dvorani gradu Dobrovo v Goriških Brdih. Na srečanju smo izpostavili pomen večletnega sledenja stanju okolja in zdravja ter dostopnost informacij javnostim. Predstavili smo alergijske bolezni, ki so posledica izpostavljenosti vdihanim alergenom in njihovo zdravljenje, podatke o alergenih in drugih onesnaževalih v zraku ter vpliv podnebnih sprememb. Izpostavili smo predvsem lokalne značilnosti.

Na spodnjih povezavah so dosegljivi povzetki predstavitev s srečanja:

Naslov predstavitve 

Kaj vse je odvisno od podnebja in kako se bo podnebje spreminjalo: Tanja Cegnar, Agencija RS za okolje

Spremembe in zdravje: Ana Hojs, Majda Pohar, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Nov način napovedovanja onesnaženosti zraka z ozonom : Simona Uršič, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Stanje zraka na Goriškem - ukrepi za izboljšanje: Vanda Mezgec, Mestna občina Nova Gorica

Kazalci okolje - zdravje: Nataša Kovač, Agencija RS za okolje

Cvetni prah v spreminjajočem se okolju: Andreja Kofol Seliger, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano

Alergije pri otrocih: Ruben Bizjak, Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica

 

Publikacija s povzetki je dosegljiva s klikom na spodnjo sliko