Informatika v zdravstvu

Povzetek podatkov o pacientu (PPoP)

01. 06. 2016
Povzetek podatkov o pacientu (PPoP) se zbira na nacionalnem nivoju v Centralnem registru podatkov o pacientih (CRPP). Podatki se v PPoP pošljejo iz lokacije kjer nastanejo. Podatke se lahko pošilja po sklopih saj tako tudi nastajajo. Za 8 področij PPoP pri katerih se uporabljajo terminologije in šifranti so le ti posamično navedeni v pripetih datotekah.