Z znanjem do boljšega zdravja

Povezani v gibanju

18. 05. 2020
10. maja smo v preteklih letih obeleževali “dan gibanja” in temu posvetili številne aktivnosti. Ob upoštevanju pravil socialnega distanciranja smo tudi letos s sodelavci NIJZ območne enote Ravne na Koroškem ta dan obeležili aktivno, na različnih lokacijah.

Nastal je prav poseben kolaž z različnih krajev, po vremenskih razmerah pa podoben mavrici (izkusili smo oblačnost, dež, veter, sonce). Dejavnostim so se pridružili tudi družinski člani in sodelavci z drugih območnih enot. 

S sodelavci smo bili povezani, pa čeprav vsak s svojo aktivnostjo na različnih lokacijah. 

V Resoluciji o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015 – 2025 je navedeno, da v različnih starostnih skupinah v visokih deležih ne dosegamo priporočil SZO za telesno dejavnost. Posebej skrb vzbujajoče je, da se neustrezna prehranjenost otrok in mladine kaže tudi v njihovi gibalni učinkovitosti in da se prav na tem področju izkazuje visoka stopnja neenakosti, ki je povezana s socialno ekonomskim položajem. 

Rezultati kažejo, da okoli 40 % odraslih ne dosega priporočil SZO za telesno dejavnost in da je delež tistih, ki dosega priporočila glede rekreativne telesne dejavnosti mnogo nižji, približno 20 %.

Resolucija je dokument, ki prebivalcem Slovenije daje izhodišča za izboljšanje prehranskih in gibalnih navad, od najzgodnejšega obdobja življenja do pozne starosti. V dokumentu so tako združeni ukrepi na področju zdravega prehranjevanja in ukrepi za spodbujanje vsakodnevne telesne dejavnosti, saj je le tako mogoče v zadovoljivi meri vplivati in obvladovati naraščajočo debelost in druge kronične nenalezljive bolezni. Pri implementaciji resolucije si NIJZ skupaj s ključnimi partnerji prizadeva za izboljšanje stanja na tem področju. Odrasli smo vzor.