Z znanjem do boljšega zdravja

POVEČAJMO PRECEPLJENOST PROTI HPV

14. 09. 2020
Zaradi trenutne situacije v času širjenja okužb s SARS-CoV-2, smo v zdravstveni regiji Novo mesto v pomoč pri informiranju in sprejemanju odločitev pripravili kratek film o humanih papilomavirusih (HPV). V njem so poleg strokovnih izhodišč povzete tudi vse informacije, ki jih morajo poznati starši in deklice ter dečki, ko se odločajo o cepljenju. V posnetku so svoje stališče predstavile epidemiologinja iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje OE Novo mesto, ginekologinji iz Zdravstvenega doma Novo mesto in Splošne bolnišnice Novo mesto ter specialistka šolske medicine iz Zdravstvenega doma Novo mesto.

V videu so predstavljena spodaj zapisana izhodišča:

  • Vsaka druga spolno aktivna oseba se enkrat v življenju okuži s humanimi papilomavirusi (HPV), saj je to najpogostejša spolno prenosljiva bolezen v adolescenci, ki ne poteka s sistemskim odzivom in zato ne povzroči stalne odpornosti. Poznamo več kot 100 genotipov, ki se naprej delijo v nizko in visoko rizične tipe (ti povzročajo 4% vseh rakov pri človeku).
  • Za zmanjšanje bremena te bolezni je pomembna in potrebna primarna preventiva, ki kot učinkovit ukrep predlaga in izvaja cepljenje proti HPV (varno, učinkovito, blagi in prehodni stranski učinki). S tem ukrepom  zmanjšujemo pojavnost vseh rakov, ki jih povzroča HPV, hkrati pa se zmanjša tudi pojavnost ostalih benignih sprememb tega povzročitelja.
  • Navodila za cepljenje proti  HPV so opredeljena v Navodilih za izvajanje Programa cepljenja in zaščite z zdravili.
  • Cepljenje zamudnic se lahko opravi ob prvem naslednjem sistematskem pregledu ali po dogovoru z zdravnikom (šolski zdravnik, študentski zdravniki, ginekolog, osebni zdravnik). V kolikor se dekle za cepljenje odloči po 15. letu starosti, privolitev staršev ni več potrebna.
  • Cepljenje dečkov proti HPV je v Sloveniji zaenkrat še samoplačniško. NIJZ je na Zdravstveni svet že naslovil predlog širitve programa tudi za dečke.
  • Na spletni strani NIJZ so že pripravljene prosto dostopne vsebine za roditeljske sestanke, doktrina je znana.