Z znanjem do boljšega zdravja

Poudarki z regijskega strokovnega srečanja »Kako do boljšega duševnega zdravja otrok in mladostnikov?«

22. 10. 2018
Na strokovnem srečanju v Mariboru 11. 10. 2018 ob Svetovnem dnevu duševnega zdravja in preprečevanja samomora so bili predstavljeni vizija in cilji sprejete Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja.

V razpravi smo spregovorili o novostih, ki jih Resolucija predvideva in izzivih uresničevanja le-te. Posebno pozornost smo na strokovnem srečanju namenili duševnemu zdravju otrok in mladostnikov. Predstavljeni so bili podatki publikacije »Duševno zdravje otrok in mladostnikov v Sloveniji«, ki kažejo, da je večina otrok in mladostnikov duševno zdravih, vendar pa narašča število obravnav tako na primarni kot sekundarni ravni. Pogled na aktualne probleme pri obravnavi otrok in mladostnikov s duševnimi in vedenjskimi motnjami je podala specialista otroške in mladostniške psihiatrije iz Pediatrične klinike, UKC Maribor. Izpostavila je pomanjkanje postelj za bolnišnične obravnave komorbidnih in težkih duševnih in vedenjskih motenj otrok in mladostnikov ter dolge čakalne dobe na primarni ravni obravnave in s tem urgentno napotovanje otrok in mladostnikov na sekundarno in terciarno raven. Izpostavila je tudi identitetne in osebnostne probleme mladih, slabo odpornost mladih na normativne strese in na drugi strani visoka pričakovanja staršev/družbe. Razpravljali smo, da bi bilo potrebno okrepiti znanje in kompetence šolskim svetovalnim službam  in zdravnikom pediatrom (predvsem pri vključevanju staršev), saj se na ta način izognili pogostemu in neupravičenemu napotovanju mladih s stiskami in težavami v duševnem zdravju na sekundarno in terciarno raven zdravstvenega varstva. Izpostavljena kot problem je bila tudi t.i. nevtralna drža staršev in na sploh družbe, ki dopušča možnosti, da je vse dovoljeno in potemtakem tudi sprejemljivo. S sociološkega zornega kota smo osvetlili razvoj nezaželenega vedenja pri mladostnikih, pri čemer je bila izpostavljena današnja vsesplošna tolerantnost do odklonskega vedenja, zlasti v virtualnem svetu, kjer je vse normalno, kjer je vse dovoljeno. Strokovno srečanje je zaokrožila predstavitev skoraj leto dni delovanja psihološke svetovalnice Posvet v Mariboru. Večina klientov v Posvetu prvič išče pomoč, zato to pomeni pomembno točko v skrbi za duševno zdravje odraslih v zdravstveni regiji Maribor. Poudarjena je potreba po finančnih sredstvih za nadaljevanje dela in večjo promocijo le-te. Udeleženci so poudarili pomembnost tovrstnih srečanj zlasti za potrebe mreženja in informiranja o obstoječih oblikah pomoči na področju duševnega zdravja. Prav tako so s strani udeležencev izpostavljene potrebe po obvladovanju novih groženj duševnemu zdravju kot so npr. nekemične odvisnosti (zasvojenosti z računalniškimi igrami in družabnimi omrežji ter igre na srečo).