Z znanjem do boljšega zdravja

Posvetovalna skupina za spremljanje gibanja virusa SARS-CoV-2

Posvetovalna skupina za spremljanje gibanja virusa SARS-CoV-2 deluje v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Posvetovalno skupino vodi Mario Fafangel, dr. med., vodja Centra za nalezljive bolezni na NIJZ. Sestavljajo jo člani s področja epidemiologije, infektologije, imunologije, mikrobiologije, javnega zdravja, naravoslovno-tehniških in družboslovnih ved.

Naloge posvetovalne skupine so:

  • spremljanje pojavljanja in širjenja virusa SARS-CoV-2 in covid-19 ter priprava strokovnih izhodišč in predlogov za odziv glede na gibanje epidemije,
  • priprava usmeritev za cepljenje in promocijo cepljenja,
  • spremljanje drugih posledic v družbi, ki so povezane z epidemijo ter priprava odzivov nanje.

V okviru posvetovalne skupine deluje 10 delovnih skupin, ki pripravljajo predloge priporočil za posamezna področja.

Sodelovanje članov v Posvetovalni skupini za spremljanje gibanja virusa SARS-CoV-2 je prostovoljno in neplačano.
Sodelovanje zaposlenih na NIJZ in zaposlenih v drugih javnih zdravstvenih zavodih je del njihovih rednih delovnih nalog.

Ključni dokumenti

Zapisniki sej posvetovalne skupine


Sklepi o imenovanju in strokovna mnenja

DP0: Koordinacija
DP6: Modeliranje covid-19
DP9: Dolgi covid-19 in duševno zdravje