Z znanjem do boljšega zdravja

Posvet zdravnikov in medicinskih sester, ki izvajajo cepljenja v celjski regiji

12. 06. 2015
14. maja smo se, kot je to že tradicija, zbrali zdravniki in medicinske sestre celjske regije, ki smo izvajalci cepljenja. Na strokovnem posvetu je bilo 160 udeležencev.:

Nacionalna koordinatorica cepljenja, izr. prof. prim. doc. dr. Alenka Kraigher, je predstavila predlog Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2015 in novosti za aktualno leto.

Primarni pediatri v sklopu priporočenih rutinskih cepljenj proti pnevmokoknim okužbam že cepijo dojenčke, rojene po oktobru 2014. Cepljenje izvajajo kot neobvezno, od dopolnjenih treh mesecev starosti dalje. Novost je tudi  cepljenje zamudnic proti okužbi s humanimi papilomavirusi (HPV) na stroške ZZZS. Cepljenje je bilo kot neobvezno uvedeno za dekleta v 6. razredih v šolskem letu 2009/10.

Cepljenje zdravstvenih delavcev, s poudarkom na cepljenju proti gripi, je predstavil asist. Zoran Simonović. Cepljenje zdravstvenih delavcev je zakonsko opredeljeno v več pravnih aktih. Zdravstveni delavci so zaradi narave svojega dela okužbam še posebej izpostavljeni, oziroma okužbo prenašajo naprej na druge osebe. V Sloveniji je proti gripi cepljenih le 16% zdravstvenih delavcev, v Nemčiji 26%, v ZDA 60% (farmacevti: 90-odstotna precepljenost, zdravniki: 84-odstotna precepljenost). Racionalnega razloga za nasprotovanje cepljenju proti gripi dejansko ni. Cepivo ima dober varnostni profil,  pričakovana incidenca preobčutljivostnih reakcij je 1/1.5 milijona cepljenih oseb.

O komunikacijskih težavah s starši, ki odklanjajo cepljenje, je spregovorila prim. dr. Alenka Trop Skaza. Cilj cepljenja je zagotoviti enake možnosti za vse otroke glede zaščite pred nalezljivimi boleznimi. Dejstvo je, da je temelj uspešne komunikacije znanje o cepivih in cepljenju. Izredno pomemben je način podajanja informacij. Za prvi vtis je najpomembnejša govorica telesa, glas pri prvem vtisu predstavlja 38% »uspešnosti«, vsebina pa 7%.

Alenka Trop Skaza je predstavila tudi pomen cepljenja proti HPV okužbam in dosežene regijske odstotke cepljenih proti HPV. V šolskem letu 2009/10 je bila precepljenost šestošolk v celjski regiji 46,3%, v Sloveniji 48,7%, v 2013/14 pa je bila precepljenost šestošolk v Sloveniji 45,3%, v celjski regiji pa dobrih 59%.

Z doseženimi odstotki cepljenih predšolskih in šolskih otrok v celjski regiji je udeležence strokovnega posveta udeležencev seznanila Amadeja Lemež Jeseničnik. V regiji Celje je bila precepljenost predšolskih otrok proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, Hib meningitisu in otroški paralizi za leto 2014 97% (slovensko povprečje je 94,9%). S prvim  odmerkom cepiva proti ošpicam, mumpsu in rdečkam (OMR) je bilo cepljenih 96,4% otrok, povprečje je 93,7%. S tremi odmerki cepiva proti hepatitisu B je bilo cepljenih 96% obveznikov v regiji, v Sloveniji dobrih 88%.  Z drugim odmerkom OMR cepiva  je bilo cepljenih več kot 98% vstopnikov v 1. razrede osnovnih šol, slovensko povprečje je 94,35%. Peti odmerek cepiva proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju je prejelo 97,4% tretješolcev, povprečje je 94,7%. Precepljenost proti tetanusu za dijake (prejet šesti odmerek cepiva proti tetanusu) v regiji v šolskem letu 2013/14 je 91,45%, slovensko povprečje pa je 90,8%.

O ošpicah kot o porajajoči bolezni v Sloveniji je razmišljal Mario Fafangel. Zadnji izbruh ošpic smo v Sloveniji imeli v letu 1994/95, ko je zbolelo 504 ljudi, ena oseba je umrla. Od leta 2000 do 2009 ošpic nismo beležili, v 2010 smo registrirali tri primere, v 2011 dva in v letu 2013 en primer ošpic. V letu 2014 smo v Sloveniji zabeležili kar 52 bolnikov z ošpicami.

Vsak dan zaradi ošpic v svetu umre 400 otrok kljub temu, da imamo za preprečevanje bolezni na voljo varno in učinkovito cepivo. V zadnjih 14-tih letih je cepljenje otrok proti ošpicam rešilo več kot 15 milijonov življenj. 


Predavatelji iz leve proti desni: Zoran Simonović, Alenka Kraigher, Mario Fafangel, Alenka Trop Skaza in Amadeja Lemež Jeseničnik