Z znanjem do boljšega zdravja

Posvet »Mladim svet se ruši«

27. 10. 2017
Društvo Projekt človek je v četrtek, 26. oktobra 2017, skupaj z ostalimi organizatorji izvedel strokovni posvet z naslovom »Mladim svet se ruši«, katerega smo se udeležile tudi sodelavke iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Območna enota Novo mesto.

Eno od predavanj na srečanju je izvedla tudi sodelavka Doroteja Kuhar, dr. med., ki je udeležence seznanila s preventivnimi programi za otroke in mladostnike v Sloveniji. Posvet je bil s svojo atraktivno tematiko več kot primeren uvod v mesec november ali mesec boja proti odvisnosti.

Na strokovnem posvetu so svoje delo in ugotovitve , ki pričajo o tem ali je stanje med mladimi res tako alarmantno, predstavili priznani strokovnjaki s področja adiktologije in dela z mladimi. Poudarili so, da je problematika na tem področju večplastna in da je zasvojenost le vrh ledene gore. Za uspešno spoprijemanje pa je potrebno pogledati tudi pod gladino in spoznati njeno celotno razsežnost.

V nadaljevanju se lahko seznanite s programom in vsebino posveta »Mladim svet se ruši«.

 

Dora Pal, dipl. soc. del, strokovna vodja Društva Projekt Človek

KAJ RUŠI IN KAJ GRADI MLADOSTNIKOV SVET

Otroci in mladostniki so v sodobnem svetu izpostavljeni številnim vplivom, tistim, zaradi katerih se že zgodaj pojavljajo zametki zasvojenosti. Novodobne tehnologije, hitenje, kapitalističen odnos do sveta, pomanjkanje vrednot in velikokrat neosebni odnosi niso najboljša popotnica današnji mladini.

 

Dr. Albert Mrgole in Leonida Mrgole, zavod Vezal

VARNA NAVEZANOST KOT PREVENTIVA PRED ZLORABO SUBSTANC

Vsaj dve desetletji so znani rizični dejavniki, ki so prisotni pri zlorabah substanc med mladimi. Med njimi jih je veliko povezanih z razvojem samopodobe, modela o sebi in o drugih, zaupanje v odnose med bližjimi, odnosa do sebe … V zadnjem času se silovito razvijajo znanstvena spoznanja, ki s pomočjo teorije navezanosti, nervoznosti, socialne psihologije in drugih ved pojasnjujejo naša vedenja na podlagi čustvenega dogajanja. Predavanje je vključevala predstavitev temeljnih smernic razvoja mentalnih modelov, ki izhajajo iz izkušenj navezanosti in vplivajo na potek medsebojnih odnosov.

 

Mateja Petric, univ. dipl. ped., direktorica posvetovalnice za učence in starše Novo mesto

KADAR MLADOSTNIK (NE) ZMORE NAPREJ

Razvoj otroka mnogi razumejo kot individualen projekt, v katerega je potrebno sistematično vlagati, da bi iz njega dobili točno določen rezultat. Cilj tovrstnega razmišljanja je vsestranska uspešnost otrok. Porazi so na tej poti (skoraj) nedopustni. Tako življenje postane vse prehitro vir otrokove napetosti, obremenitev in tisk. Otroka je potrebno opremiti in opolnomočiti za soočanje, spopadanje in premagovanje vsakodnevnih ovir in številnih stresnih situacij, katerim žal ni moč ubežati.

 

Mojca Rodič, univ. dipl. soc. ped., Društvo za razvijanje prostovoljnega dela

POT MLADIH PRISELJENCEV: OD FRUSTRACIJE DO INTEGRACIJE

Mladostnik predstavlja aktiven, dinamičen sistem z določenimi značilnostmi, ki se spreminjajo v interakciji z njegovim okoljem. Težave, ki nastanejo pri vključevanju mladostnikov iz drugih kultur v naše okolje, se lahko razprostirajo od minimalnih težav, do težav, kjer so vzroki, posledice in celoten proces razvoja zelo kompleksni in prepleteni med sabo.

 

Tea Sulič, mentorica programa PUM-O, Razvojno izobraževani center Novo mesto

GOJITE DROGO? NE, SAMO APATIJO!

Razmišljanje mladih o njihovi socialni vključenosti in kako program PUMO-o pomaga doseči premik mladih od pasivnega sanjača do kritičnega aktivista.

 

Lorena Pahovič, dipl. soc. del., Logout

PREKOMERNA UPORABA SPLETA IN DIGITALNIH NAPRAV MED MLADOSTNIKI

Logout je organizacija, ki s svojim delovanjem pomaga vsem posameznikom, družinam, partnerjem in svojcem tistih, ki digitalne vsebine uporabljajo prekomerno ali pa imajo težave z zasvojenostjo, katere v današnjem času ravno zaradi dostopnosti predstavljajo velik problem današnje družbe.

 

Dr. Bogdan Polajner, univ. dipl. psih., predsednik Združenja Bonding psihoterapevtov Slovenije

POMEN STARŠEVSKE VZGOJE PRI PREPREČEVANJU ZLORAB DROG IN RAZNIH ZASVOJENOSTI

Pri preučevanju vzrokov, ki nagibajo mladino k zlorabi raznih omamnih sredstev so ugotovili, da smo dandanes še vedno premalo pozorni na pomen vzgoje. Koristni vzgojni slogi otroke in mladino usmerjajo k zdravim vedenjskim, odnosnim in kognitivnim vzorcem ter jih s tem krepijo v njihovi odpornosti do psihoaktivnih sredstev, s katerimi se v najstniški dobi mladi neizbežno srečajo.

 

Doroteja Kuhar, dr. med, NIJZ OE Novo mesto

PREVENTIVNI PROGRAMI ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE V SLOVENIJI

Preventivni programi za otroke in mladostnike so v Sloveniji urejeni sistemsko in podprti z ustrezno zakonodajo. Izvajalci programov so zdravstveni domovi. Organizirano pa so na starost otroka oz. mladostnika. Pri predšolskih otrocih potekajo individualno v spremstvu staršev, pri šolajočih otrocih pa potekajo individualno pa vendar ti otroci raje hodijo v zdravstvene domove kot skupina oz. razred. Pri tem imajo šole velik pomen, zlasti pri sodelovanju z zdravstvom. Takšna organizacija predstavlja unikum v evropskem merilu, saj je preglednost slovenskih otrok in mladostnikov zelo visoka. Poseben sestavni del samih preventivnih programov predstavlja še vzgoja za zdravje, ki se sistemsko izvaja v vzgojno izobraževalnih ustanovah. Izvajajo jo diplomirane medicinske sestre, ki so za to posebej usposobljene.