Cepljenje

Posodobljene smernice cepljenja proti okužbam s HPV

13. 09. 2012
Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) je nedavno posodobil smernice cepljenja proti okužbam s HPV.

Prve smernice so bile izdane leta 2008, od takrat pa so bile na področju zaščite in preprečevanja okužb s HPV narejene številne raziskave, ki so podale nove dokaze o varnosti in učinkovitosti cepiv proti HPV. Pomembno je doseči sinergijo med cepljenjem in presejanjem raka materničnega vratu, da bo cepljenje čim bolj cenovno učinkovito z maksimalnimi koristmi za ženske.

V tem času je večina EU držav vključila cepljenje proti HPV v rutinski program cepljenja za deklice, nekatere (10 držav) tudi „catch-up“ programe. ECDC med drugim priporoča, naj se države posvetijo dvigu precepljenosti deklic, saj sta v letu 2010 le Portugalska in Velika Britanija presegli 80 odstotkov cepljenih deklet. ECDC poudarja pomembnost, da je rutinsko cepljenje primarno namenjeno dekletom pred začetkom spolne aktivnosti.

Program cepljenja proti HPV so uvedle Belgija, Danska, Francija, Nemčija, Grčija, Islandija, Irska, Italija, Latvija, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Portugalska, Romunija, Slovenija, Španija, Švedska in Velika Britanija, medtem ko je Malta v procesu uvajanja cepljenja 12-letnih deklet. Čeprav se sistem financiranja cepljenja po teh državah razlikuje, v večini držav stroške krijejo država oz. javna sredstva. Izjemi sta Belgija in Francija, kjer cepivo le delno krije država. Avstrija pa se od ostalih držav razlikuje v tem, da je zaenkrat cepljenje žensk in moških v celoti samoplačniško.

ECDC v dokumentu obravnava tudi cepljenje dečkov. Študije so pokazale, da cepljenje pri dečkih daje vsaj enako, če ne boljšo zaščito proti okužbam, ki jih povzročajo humani papilomski virusi, kot pri deklicah, ter da je cepljenje fantov smiselno tudi zaradi vzpostavljanja kolektivne zaščite. ECDC pa kljub temu ugotavlja, da je zaenkrat cepljenje deklet proti okužbam s HPV bolj stroškovno učinkovito kot cepljenje dečkov.

ECDC v poročilu tudi objavlja raziskave o razlikah v stroškovni učinkovitosti med dvo- ali štirivalentnim cepivom. Študije kažejo, da bi glede na nove podatke o finančnem bremenu zdravljenja genitalnih bradavic morala biti cena odmerka dvovalentnega cepiva med 20 in 42 evrov nižja kot cena za odmerek štirivalentnega.

Dvovalentno cepivo namreč preprečuje okužbe s humanimi papilomskimi virusi, ki povzročajo raka in predrakave spremembe na materničnem vratu, štirivalentno cepivo pa ščiti poleg tega tudi pred predrakavimi spremembami zunanjega ženskega spolovila in nožnice ter genitalnimi bradavicami.