Z znanjem do boljšega zdravja

Posnetek stanja na področju socialnih neenakosti v ljubljanski zdravstveni regiji

01. 07. 2015
Ena izmed značilnosti ljubljanske zdravstvene regije je njena velikost in raznolikost. Posledica tega so razlike med občinami v socialno-ekonomskih dejavnikih, ki so povezani z nastankom neenakosti v zdravju. Že pri pripravi strategije smo na podlagi nekaterih podatkov ugotovili, da tudi za ljubljansko zdravstveno regijo velja, da jeprisotnost bolezni in dejavnikov tveganja povezana s socialno-ekonomskimi dejavniki kot so izobrazba, zaposlitev in družbeni sloj. Zato smo si znotraj namena Zmanjšati neenakosti v zdravju med občinami zastavili cilj Priprava posnetka stanja o neenakostih v zdravju po občinah v regiji.

Namen tega dokumenta ni dokazati vzročno povezanostmed socialno-ekonomskimi dejavniki in zdravjem prebivalcev občin. Dokazovanje vzročnih povezav med zdravjem in dejavniki, ki nanj vplivajo, je namreč kompleksna naloga, pri kateri mora biti zagotovljeno več pogojev. Eden izmed njih je tudi dovolj velik vzorec.

Celoten dokument je dosegljiv na naslednji povezavi.

Datoteke: