Nenalezljive bolezni in stanja

Poslabšanje vida in slepoto pri bolnikih s sladkorno boleznijo lahko preprečimo

08. 06. 2017
Sladkorna bolezen je tako v svetu kot Sloveniji v porastu in v razvitem svetu ostaja vodilni vzrok za slepoto, odpoved delovanja ledvic, amputacije spodnjih okončin ter bolezni srca in ožilja.

 


Eden od možnih zapletov sladkorne bolezni je tudi diabetična retinopatija, ki lahko vodi v slepoto. Zato je pomembno preventivno ukrepanje. Poslabšanje vida in slepoto pri bolnikih s sladkorno boleznijo lahko preprečimo z rednimi očesnimi presejalnimi pregledi in ustreznim zdravljenjem.

 

Spremembe na očeh - pogost kronični zaplet sladkorne bolezni

Diabetična retinopatija je bolezen očesne mrežnice, ki se razvije kot posledica previsoke vrednosti sladkorja (glukoze) v krvi in je pogost kronični zaplet sladkorne bolezni. Pojavi se pri tretjini bolnikov s sladkorno boleznijo in skoraj pri vsakem bolniku po 20 letih trajanja bolezni. Kar pri tretjini bolnikov je prisotna že ob ugotovitvi sladkorne bolezni. Sprva nastopijo krvavitve na mrežnici. Stanje lahko celo življenje ostane na začetni stopnji, vid pa je ogrožen, če bolezen napreduje. Zlasti pri osebah s slabo urejeno sladkorno boleznijo nastanejo spremembe v rumeni pegi (to je osrednji predel mrežnice, ki je bistven za vid), ki se kažejo kot oteklina in slaba prekrvavitev, ali proliferativna diabetična retinopatija, ki ogrozita in poslabšata vid.

Diabetična retinopatija v razvitem svetu velja za enega najpogostejših kroničnih zapletov sladkorne bolezni, najpogostejši vzrok slepote med aktivnim prebivalstvom, starim od 20 do 64 let in pomemben vzrok slepote med starostniki. Hudo poslabšanje vida lahko vpliva tudi na zmožnost za opravljanje poklicnega dela. Število slepih zaradi diabetične retinopatije bi s preventivnimi ukrepi in ustreznim zdravljenjem lahko zmanjšali za več kot 90 odstotkov.

Z uvedbo sistematičnega presejanja za odkrivanje diabetične retinopatije do manjšega tveganja za poslabšanje vida in pojav slepote pri osebah s sladkorno boleznijo

Presejanje za odkrivanje diabetične retinopatije se v Sloveniji izvaja že več kot 20 let. Da bi zmanjšali pojav slabšanja vida in slepote oseb s sladkorno boleznijo, je bilo v Sloveniji z novim programom v letu 2015 uvedeno sistematično presejanje za odkrivanje diabetične retinopatije na nacionalni ravni. Tako se je pomembno povečalo število pregledov oseb s sladkorno boleznijo. Ti po strokovnih smernicah potrebujejo najmanj en pregled očesnega ozadja vsako leto. Gre za prvi ukrep preprečevanja slabovidnosti in slepote zaradi sladkorne bolezni, ki je urejen na ravni države. Nacionalni program presejanja za odkrivanje diabetične retinopatije temelji na regionalni organiziranosti (v vsaki regiji je center, v katerem poteka presejanje), enotni informacijski tehnologiji in enotnem pristopu k pregledu. Slednji zajema kratko anamnezo, določitev vidne ostrine, fotografiranje očesnega ozadja, spremljanje in napotovanje bolnikov na zdravljenje ali na vnovični pregled in oblikovanje zbirke podatkov. Na osnovi Nacionalnega programa presejanja za odkrivanje diabetične retinopatije so bili tako uvedeni regionalni centri oziroma ambulante za presejanje za odkrivanje diabetične retinopatije. Seznam vseh ambulant je dostopen na naslednji povezavi.

Z uvedbo sistematičnega presejanja za odkrivanje diabetične retinopatije odkrijemo osebe, pri katerih bolezen lahko napreduje in povzroči poslabšanje vida ali slepoto. Napredovanje diabetične retinopatije je sprva asimptomatsko, zato ga oseba ne zazna in ga lahko odkrijemo le s presejalnim pregledom. Zgodnje odkrivanje napredovanja diabetične retinopatije je izjemno pomembno, saj se le tako lahko pravočasno in uspešno zdravi. Osebe s sladkorno boleznijo imajo tako večje možnosti za ohranitev vida, kar jim omogoča samostojnost, sposobnost opravljanja vsakodnevnih opravil in zmožnost za delo ter nenazadnje tudi boljšo kvaliteto življenja.

Kako poteka presejanje diabetične retinopatije?

Bolnika s sladkorno boleznijo v presejalni center napoti družinski zdravnik ali lečeči diabetolog. Presejanje poteka na osnovi fotografiranja očesnega ozadja s kamero, ki ga izvede diplomirana medicinska sestra. Zdravnik oftalmolog pregleda posnetke in na podlagi osnovnih podatkov o sladkorni bolezni, določitve ostrine vida in odčitka stanja mrežnice iz fotografij določi stopnjo okvare mrežnice. Če je potrebno, osebo napoti na očesni pregled za izvedbo diagnostike ali zdravljenja.

Presejanje diabetiče retinopatije se razlikuje od pregleda pri zdravniku oftalmologu. Napotena oseba v okviru presejalnega pregleda s fotografiranjem očesnega ozadja s kamero namreč ni pregledana pri zdravniku. Zato je udeležba tako na rednih pregledih pri oftalmologu kot na presejanju enako pomembna.

Izvid presejalnega pregleda prejmeta obravnavana oseba  ter napotni zdravnik.

Prednosti vključitve v program presejanja

Ko je oseba s sladkorno boleznijo uvrščena v program presejanja, ima zagotovljeno optimalno sistematično obravnavo.

Vsaka oseba, obravnavana v presejalnem centru, je neposredno napotena na zdravljenje, če je to potrebno. Shranjevanje digitalnih fotografij mrežnice in beleženje splošnega stanja o sladkorni bolezni nam omogočata natančno spremljanje napredovanja bolezni in s tem boljše ukrepanje. To je pomembno tako pri načrtovanju spremljanja in preventivnih pregledov kot tudi zdravljenja.

Kdo je vključen v presejalni program diabetične retinopatije?

Presejalni pregled je zagotovljen:

  • vsakemu bolniku z novoodkrito sladkorno boleznijo;
  • vsakemu bolniku s sladkorno boleznijo brez diabetične retinopatije ali z začetno diabetično retinopatijo na 6 do 12 mesecev;
  • vsakemu bolniku z zdravljeno napredovalno diabetično retinopatijo (proliferativno diabetično retinopatijo ali diabetičnim makularnim edemom),  ki je stabilna vsaj 1 leto;
  • vsaki bolnici s sladkorno boleznijo, ki načrtuje nosečnost;
  • vsaki nosečnici s sladkorno boleznijo, ki nima znane retinopatije.

Dodatna gradiva


Prispevek pripravljen v sodelovanju s prof. dr. sci. Mojco Globočnik Petrovič, dr. med. z Očesne klinike UKC LJ.