Z znanjem do boljšega zdravja

Poškodbe otrok in mladostnikov - Problem tudi v Sloveniji?

22. 01. 2019
Umrljivost zaradi poškodb otrok in mladostnikov v Sloveniji se zmanjšuje, vendar so poškodbe še vedno vodilni vzrok smrti in pomemben vzrok obolevnosti slovenskih otrok in mladostnikov.

Nacionalni inštitut za javno zdravje redno spremlja in opozarja na problematiko, kar se odraža tudi v znanstveni monografiji z naslovom »Poškodbe otrok in mladostnikov - Problem tudi v Sloveniji?«. Monografija celostno razkriva vprašanje varnosti otrok in mladostnikov. Vsebinsko je razdeljena na več tematskih področij, in sicer poškodbe v prometu, utopitve, zadušitve, padci, poškodbe pri športu in rekreaciji, zastrupitve ter opekline zaradi stika z vročimi snovmi in ognjem. V monografiji so med drugim izpostavljene primerjave z drugimi evropskimi državami in ključni ukrepi za zagotavljanje varnosti otrok in mladostnikov od izobraževanja in osveščanja glede varnega vedenja ter uporabe varnostne opreme do uveljavljanja zakonodaje in spoštovanja standardov za zagotavljanje varnih izdelkov in bivalnega okolja (prometna varnost, gradnja objektov, vgrajena varnostna oprema …). Publikacijo najdete na naslednji povezavi.

Več o zagotavljanju varnosti najdete tudi v publikaciji »Politike, ukrepi in programi za preprečevanje poškodb otrok in mladostnikov v Sloveniji«.

Bolj ogroženi najmlajši otroci in mladostniki

Po visoki umrljivosti in/ali obolevnosti zaradi poškodb izstopajo predvsem mladostniki in najmlajši otroci. Podatke si lahko ogledate na spodnjih grafih. 

Tveganje otrok za poškodbe in zastrupitve je povezano s socialno-ekonomskim položajem družine, osveščenostjo staršev glede nevarnosti in preventivnih ukrepov, pravilnostjo uporabe različnih izdelkov, stališči staršev do nadzorovanja otrok, uporabo varnostne opreme ter varnostjo bivalnega okolja in izdelkov.

Pri mladostnikih pa lahko tveganje za poškodbe (še posebej pri fantih) povezujemo z njihovo neizkušenostjo, impulzivnim in tveganim vedenjem (vožnja s preveliko hitrostjo, neuporaba varnostne opreme, pitje alkohola), večjo izpostavljenostjo zaradi pogostejšega udejstvovanja pri telesnih dejavnostih ter z negativnim vplivom vrstnikov.

 


 

Datoteke: