Z znanjem do boljšega zdravja

Poročilo z jesenskega izobraževanja za vrtce

05. 12. 2016
Jeseni 2016 beležimo 10 let programa »Zdravje v vrtcu«. Z velikim zadovoljstvom in ponosom smo se odločili jesensko izobraževanje nadgraditi z obeležitvijo okroglega jubileja. V ta namen smo iz naše predavalnice na Zaloški v Ljubljani jesensko izobraževanje prestavili v Austria Trend Hotel, v dvorano, ki sprejme večje število udeležencev in omogoča bolj svečano organizacijo dogodkov. Obletnico smo poleg izobraževanja proslavili s kulturnim programom, kronološkim preletom programa ter nagovoroma predstavnic zdravstva ter šolstva.

Povzetek programa

a. Dopoldanski izobraževalni del

Srečanje je z uvodnimi in pozdravnimi besedami otvorila Nives Letnar Žbogar, zdravnica, specialistka higiene in javnega zdravja, predstojnica NIJZ Območna enota Ljubljana in vodja programa »Zdravje v vrtcu«.

V nadaljevanju je Miloš Makivić, družboslovni informatik, sodelavec na NIJZ OE Ljubljana, predstavil rezultate raziskave Zdravje v vrtcu, ki je potekala na NIJZ med decembrom 2015 in marcem 2016. V raziskavo so bili vključeni koordinatorji programa, vzgojitelji in starši vrtčevskih otrok. Spletno anketo, ki predstavlja vir podatkov, je izpolnilo preko 900 delavcev v vrtcih in preko 2500 staršev.

Sledilo je predavanje Irene Veninšek Perpar, zdravnice, specialistke epidemiologije in javnega zdravja, sodelavke na NIJZ Center za zdravstveno ekologijo, v katerem je predstavila vplive okolja na zdravje v vrtcu. V predavanju je opisala vse ključne elemente okolja (zrak, voda, živila, notranje okolje, sevanje, hrup,…), njihov vpliv na zdravje in nujne ukrepe za zmanjševanje negativnih posledic.

Vabilu za sodelovanje se je prijazno odzvala tudi asist. Ajda Cimperman, zdravnica, specialistka pediatrije v Pediatrični ordinaciji Ajda Cimperman, ki je predstavila pogled pediatra na zdravje predšolskih otrok in zdravje otrok v vrtcu. Izpostavila je pomen družine in vzgojiteljev ter njihovo sodelovanje za počutje in zdravje otroka. Predstavila je nekaj zmot pri dojemanju otroškega zdravja in udeležencem posredovala osnovne napotke za ravnanje z otroki pri zaznanih bolezenskih stanjih.

Dobro sprejetemu predavanju pediatrinje je sledil primer dobre prakse Vrtca Fram, ki sta ga pripravili Mihela Ekart in Ines Mohorko Germ, vzgojiteljici. Predstavili sta njune vrtčevske aktivnosti za spoznavanje, dojemanje in sprejemanje lastnega telesa pri otrokih.

Po odmoru je Nuša Konec Juričič, zdravnica, specialistka socialne medicine in javnega zdravja, vodja skupine za nenalezljive bolezni na NIJZ OE Celje, predstavila pomen duševnega zdravja za razvoj otrok. To je podkrepila z izbranimi epidemiološkimi podatki in opredelila možnosti za krepitev duševnega zdravja. Svoj prispevek je zaključila za navedbo obstoječih programov za pomoč v primerih duševne stiske.

Duševnemu zdravju je sledilo predavanje o vidikih zdrave prehrane v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki jih je predstavil dr. Matej Gregorič, živilski tehnolog, sodelavec na NIJZ Center za proučevanje in razvoj zdravja. V svojem predavanju je izpostavil negativne trende pri sodobni mladini (pomanjkanje gibanja, izpuščanje obrokov) in poudaril vzgojni pomen prehrane. V predavanju se je ustavil pri vseh ključnih živilih in prehranskih praksah, ki predstavljajo tveganje za zdravje otrok.

Dopoldanski del izobraževanja sta zaključili vzgojiteljici IMENA Vrtca Gornja Radgona, ki sta predstavili aktivnosti za promocijo zdravega načina življenja v njihovem vrtcu.

b. Osrednji del obeležitve 10. obletnice programa

Po predstavitvi dobre prakse vrtca so se udeležencem dopoldanskega izobraževanja v dvorani pridružili tudi udeleženci popoldanskega dela. Vse skupaj je nagovorila Jožica Maučec Zakotnik, zdravnica, specialistka splošne medicine in javnega zdravja, predstojnica NIJZ Center za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja. Izpostavila je pomen izvajanja preventivnih aktivnosti pri mladih in izrazila zadovoljstvo nad razširjenostjo programa.

Udeležence je pozdravila tudi Nives Zore, profesorica pedagogike in sociologije, vodja oddelka za predšolsko vzgojo Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. Izrazila je navdušenje nad številom vključenih vrtcev in podporo pri izvajanju predvidenih aktivnosti.

Kronološki pregled aktivnosti programa je predstavil Rok Zaletel, politolog, sodelavec na NIJZ OE Ljubljana. Preko časovnega traku je izpostavljal ključne mejnike in izdelke, ki so nastali v živahni zgodovini programa. V desetih letih je program doživel rast v številu vključenih vrtcev, 3 lutkovne filme, širitev na nacionalno raven, uvajanje regijske koordinacije in vpletanje rdečih niti. Pregled aktivnosti po letih smo prekinjali s kulturnim programom.

Prvi so na oder stopili učenci OŠ Šmartno v Tuhinju pod mentorstvom Petra Pogačarja, učitelja glasbene umetnosti. Za udeležence so pripravili kolaž pevskih in inštrumentalnih nastopov, ki so nas popeljali v svet zdravja in prehrane.

Drugi so nas s pevskimi točkami zabavali otroci Vrtca Nove Jarše. Z vzgojiteljicama Polono Janša Pintarič in Jasmino Bogićević so zapeli prijeten nabor otroški pesmi in tako v lepi luči predstavili populacijo, ki jim je program prvenstveno namenjen.

Na koncu so za edinstven kulturni šok poskrbeli Filip Korošec, Filip Okrožnik, Ernest Kramar in Žiga Petrič, tolkalisti, študenti Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani, ki so pod mentorstvom Petre Vidmar pripravili zanimiv tolkalni performans. Skladno s ciljno populacijo programa so poleg pravih tolkal za inštrumente uporabili domače pripomočke (kuhalnice, kuhinjske pripomočke, mize, stole, vedra, …) in dobro dvignili energijo pred nadaljevanjem dogodka.

c. Popoldanski izobraževalni del

V popoldanskem delu so z novo skupino udeležencev svoja predavanja in predstavitve ponovili Nuša Konec Juričič (NIJZ), Mihela Ekart in Ines Mohorko Germ (Vrtec Fram), Miloš Makivić (NIJZ), Irena Veninšek Perpar (NIJZ), dr. Matej Gregorič (NIJZ) in asist. Ajda Cimperman (Pediatrična ordinacija Ajda Cimperman).

Dobro prakso praznovanja rojstnega dne otrok je predstavila Darja Nemec iz Vrtca Nova Gorica. Prikazala je zdravo možnost praznovanja, kjer se jedro aktivnosti iz rojstnodnevne hrane, ki je roko na srce pogosto nezdrava, prenese na slavljenca, kateremu se na »njegov dan« posveča posebno pozornost in se ga pozitivno izpostavi in obravnava. Na tak način krepijo povezanost med otroki in samozavest slavljenca. 

Celotni program izobraževanja

Ura

Program

8.30 – 10.30

Pozdrav - Nives Letnar Žbogar, Nacionalni koordinator programa Zdravje v vrtcu

Raziskava Zdravje v vrtcu 2016/2016 -  Miloš Makivić, dipl. družb. inf., Nives Letnar Žbogar, dr. med., spec., NIJZ

Vplivi okolja na zdravje v vrtcu - Simona Uršič, dr. med., spec. , Irena Veninšek Perpar, dr. med., spec., NIJZ

Zdravje v vrtcu - Pogled pediatra - Asist. Ajda Cimperman, dr. med., spec. pediatrije, Pediatrična ordinacija Ajda Cimperman

Moje telo - Mihela Ekart in Ines Mohorko Germ, Vrtec Fram

10.30 – 11.00

Odmor

11.00 – 12.30

Duševno zdravje - Nuša Konec Juričič, dr. med., spec., NIJZ

Vidiki zdrave prehrane v vzgojno-izobraževalnih zavodih – dr. Matej Gregorič, NIJZ

Zdrav način življenja v našem vrtcu - Irena Domanjko Seršen In Slavica Marinič, Vrtec Gornja Radgona

12.30 – 14.00

OBELEŽITEV ROJSTNEGA DNE

Uvodni nagovor

Jožica Maučec Zakotnik, dr. med., spec., predstojnica Centra za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja, NIJZ

Nives Zore, prof. ped. in soc. – vodja oddelka za predšolsko vzgojo, ZRSŠ

Glasbeni nastop učencev OŠ Šmartno v Tuhinju - Peter Pogačar – učitelj glasbene umetnosti, OŠ Šmartno v Tuhinju

Zdravje v vrtcu – 10 let programa in aktivnosti (1. del) - Rok Zaletel, univ. dipl. pol., NIJZ

Pevski nastop otrok Vrtca Jarše - Polona Janša Pintarič – vzgojiteljica, Vrtec Jarše

Zdravje v vrtcu – 10 let programa in aktivnosti (2. del) - Rok Zaletel, univ. dipl. pol., NIJZ

Glasbeni nastop študentov tolkalistov Akademije za glasbo – Petra Vidmar – mentorica, UL Akademija za glasbo

14.00 – 15.30

Duševno zdravje - Nuša Konec Juričič, dr. med., spec., NIJZ

Moje telo - Mihela Ekart in Ines Mohorko Germ, Vrtec Fram

Raziskava Zdravje v vrtcu 2016/2016 -  Miloš Makivić, dipl. družb. inf., Nives Letnar Žbogar, dr. med., spec., NIJZ

Praznovanje rojstnih dnevov otrok v mojem oddelku - Darja Namar, Vrtec Nova Gorica Enota Kekec

15.30 – 16.00

Odmor

16.00 – 18.00

Vplivi okolja na zdravje v vrtcu - Simona Uršič, dr. med., spec. , Irena Veninšek Perpar, dr. med., spec., NIJZ

Vidiki zdrave prehrane v vzgojno-izobraževalnih zavodih – dr. Matej Gregorič, NIJZ

Zdravje v vrtcu - Pogled pediatra - Asist. Ajda Cimperman, dr. med., specialistka pediatrije, Pediatrična ordinacija Ajda Cimperman

 

Zaključki

Ob začetku organizacije dogodka nas je skrbelo predvsem dejstvo, da smo ustaljeno prakso zadnjih let, t.j. organizacija vsaj 4 ponovitev izobraževanja na vsaj 2 različna datuma in v zadnjem letu na vsaj dveh različnih lokacijah, spremenili v zgolj dve ponovitvi v istem dnevu. Skrb je bila usmerjena predvsem v pričakovano manjše število udeležencev. Naš strah je bil neupravičen, saj je bilo na obeh izvedbah izobraževanja prisotnih preko 200 strokovnih delavcev, skupaj preko 400.

Odločitev za tovrstno izvedbo je bila utemeljena z namero obeležitve 10. obletnice programa, ki smo jo želeli popestriti s kulturnim programom. Za dosego našega cilja smo morali prepoznati možne izvajalce kulturnega programa, ki bi morali biti časovno čim manj obremenjeni. Obrnili smo se na vrtce ter šole, ki predstavljajo deležnike, katerim pri našem delu posvečamo posebno pozornost. Zelo veseli smo, da smo lahko v kulturnih prispevkih predstavili tri različne ravni vzgoje oz. izobraževanja in tako gostili nastopajoče iz vrtca, osnovne šole in univerze.

Udeleženci so bili deležni kakovostnih predavanj, ki so pomembne za zagotavljanje zdravega vrtčevskega okolja. Nadpovprečno dobro sta bili sprejeti predavanji asist. Adje Cimperman in Nuše Konec Juričič, kjer se je po predstavitvah razvila tudi debata. Udeleženci so zastavljali zelo konkretna vprašanja iz njihove prakse delovanja v vrtcih.

Tudi v prihodnje želimo »našim« vrtcem in vzgojiteljem ter posledično otrokom ponudit še več kakovostnih vsebin in pomembnih informacij s področja varovanja in krepitve zdravja, saj verjamemo, da lahko s pravilno vzgojo naredimo veliko delo pri oblikovanju zdravih in odgovornih ljudi. Z znanjem in informacijami krepimo kompetence in samozavest strokovnih delavcev v vrtcih. Zato verjamemo v pomembnost našega dela, ki tudi nas napaja z dodatno energijo za nadaljevanje skupnega dela.