Z znanjem do boljšega zdravja

Poročilo o projektu Click for support

10. 06. 2015
Evropski projekt Click for support (koordinator Landschaftsverband Westfalen-Lippe – LWL), v katerem sodeluje 13 držav, med njimi tudi Slovenija (Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Maribor), je usmerjen v razvoj smernic za učinkovito spletno svetovanje mladim uporabnikom prepovedanih drog ter v ozaveščanje strokovnjakov s področja drog o pomembnosti uporabe spletnih tehnologij pri vsakdanjem delu.

Začetek projekta (Kick-of meeting) je bil v mesecu februarju 2014 v Belgiji, kjer smo postavili prve temelje. Vsi sodelujoči so odprli svoje "račune" na Linkedin strani in nato skupaj ustanovili skupino Network click for support, namenjeno izmenjavi stališč in izkušenj priznanih strokovnjakov na področju prepovedanih drog. Izbran je bil tudi logo projekta.

V prvi fazi projekta smo po načrtu pregledali in ocenili že obstoječe spletne intervencije na nacionalni ravni. Določeni so bili kriteriji, ki jih intervencije morajo vsebovati, da bodo lahko upoštevane pri pisanju smernic na področju spletnega svetovanja. V drugi fazi smo po načrtu izvedli delavnico z mladimi uživalci prepovedanih drog, ki so podali svojo oceno o spletnih intervencijah.

V slovenskem prostoru smo naredili pregled in oceno spletnih intervencij, ki izpolnjujejo pogoj, da so interaktivne (testi, igre, kvizi) ali pa da nudijo odgovor strokovnjaka. Za ocenjevanje smo izbrali tri spletne strani: Med.over.net, DrogArt (z aplikacijo Reduser) in To sem jaz. Ocenjevanje je potekalo v obliki delavnice, na katero smo povabili dvajset uporabnikov prepovedanih drog (11 moških in 9 žensk), starih od 15 do 21 let. Mladi so na delavnici najprej izpolnili vnaprej pripravljen vprašalnik, ki je zajemal vprašanja o uporabi spletnih intervencij na splošno. V drugem delu so ocenjevali tri izbrane spletne intervencije. Ugotovitve in rezultati izvedenih delavnic so bile predstavljene meseca decembra 2014 v Atenah (udeležba na Interim conference).

Na podlagi pridobljenih rezultatov vsake posamezne države in primerov dobre prakse, ki so bili na konferenci predstavljeni, smo skupaj definirali, kaj je potrebno za učinkovito spletno svetovanje in katere stvari so še predmet diskusije. Nastali so prvi osnutki smernic. V mesecu maju 2015, je po metodi Delphi (Linkedin; skupina Network click for support), potekala diskusija med strokovnjaki, s pomočjo katerih smo razjasnili nekatera ključna priporočila o smernicah.

Skozi celoten projekt poteka tudi promocija projekta z namenom pridobiti strokovnjake za sodelovanje v diskusiji, ozavestiti strokovnjake o pomembnosti spletnega svetovanja mladim in pridobiti potencialne izvajalce, ki bodo uporabili nove smernice na področju spletnega svetovanja. Ena takšnih priložnosti je bila tudi 3. Nacionalna Konferenca o alkoholni politiki.

Projekt se zaključuje v mesecu juniju 2015, z zaključno konferenco v Münstru v Nemčiji. V mesecu septembru 2015 pa na OE Maribor pripravljamo nacionalno konferenco, kjer bodo smernice spletnega svetovanja predstavljene.


Partner projekta: Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Maribor

Kontaktna oseba: Jasmina Vrečko (jasmina.vrecko@nijz.si, 02 333 1262) in Olivera Stanojević Jreković (olivera.stanojevic@nijz.si, 02 450 0153)

Uradna stran projekta: http://www.clickforsupport.eu/