Z znanjem do boljšega zdravja

Poročilo o izvedenih aktivnostih - Evropski teden mobilnosti 2016

28. 10. 2016
13. 9. 2016 sem v sklopu Evropskega tedna mobilnosti 2016 obiskal Test hoje na 2 kilometra v organziaciji ZD Bežigrad. Namen obiska je bila promocija gibanja in zdravega življenjskega sloga.

Na dogodku je bilo približno 50 udeležencev Testa hoje na 2 kilometra in nekaj 10 mimoidočih. Udeležencem dogodka sem delil promocijsko in zdravstveno vzgojno gradivo, se z njimi pogovarjal o pomenu gibanja, o primerni obliki gibanja in o njihovih izkušnjah. Hkrati z gibanjem sem promoviral tudi vse presejalne programe (SVIT, ZORA, DORA) in možnosti koriščenja storitev Centrov za krepitev zdravja oz. zdravstveno vzgojnih centrov ter referenčnih ambulant.

Aktivnost ocenjujem kot uspešno, saj sem imel s sodelovanjem z ZD priložnost vsebine predstaviti velikemu številu oseb, hkrati pa sem imel priložnost »v živo« videti Test hoje. V nadaljevanju se nadejam večjega števila sodelovanj z izvajalci vsebin vzgoje za zdravje.