Z znanjem do boljšega zdravja

Poročilo o izvedeni promociji Programa Svit z napihljivim modelom debelega črevesa

21. 04. 2016
Promocija Programa Svit z napihljivim modelom debelega črevesa je potekala dne 17.04.2016, med 12.00 in 17.00 uro.

V občini Novo mesto smo skupaj z Atletsko zvezo in Atletskim klubom Krka prvič skupaj sodelovali na enem izmed največjih športnih prireditev na Dolenjskem (tradicionalni Novomeški teki za pokal Dolenjske). Za sodelovanje na tem dogodku smo se odločili, ker je bil dogodek medijsko zelo dobro podprt in je bilo pričakovati tudi zelo veliko obiskovalcev. Tudi mi smo oglaševali, da se bomo pridružili s svojimi aktivnostmi na tem dogodku.

Ocenjujemo, da smo skozi napihljiv model debelega črevesa popeljali okrog 300 ljudi. Mnogi Program zelo dobro poznajo in ga pohvalijo. Vsaj 15 ljudi pa je bilo takšnih, ki so odkrito povedali, da se vabilu niso odzvali, vendar jih je vsaj 10 po pogovoru z nami reklo, da se bodo odzvali vabilu. Nekateri od teh so dejali, da se počutijo popolnoma zdrave, oz. menijo, da dokler nič ne veš, si zdrav, nekateri pa so vabilo založili. Nekaj je bilo takšnih ljudi, ki so razlagi z veseljem prisluhnili, niso pa želeli iti skozi model. Ljudje na splošno zelo pozdravljajo dvig starostne meje vabljenih v Program Svit. Sam dogodek ocenjujemo kot zelo uspešen, saj smo osveščali različne starostne skupine ljudi, različnih izobrazbenih skupin in mnoge spodbudili k razmišljanju o pomenu vključevanja v presejalne programe. Podatki o odzivnosti za občino Novo mesto sicer kažejo na dokaj konstantno odzivnost (62%) v vseh letih izvajanja programa, mi pa si želimo s tovrstnimi aktivnostmi odzivnost še povečati.