Z znanjem do boljšega zdravja

Poročilo o delavnicah motivacijskega intervjuja

13. 11. 2017
V prostorih NIJZ OE Novo mesto v mesecu novembru poteka prenos znanja med zaposlenimi. V treh srečanjih se bodo zaposleni spoznali z osnovami Motivacijskega intervjuja, sodelovalnega, k cilju umerjenega načina komunikacije za krepitev motivacije v sprejemajočem in empatičnem vzdušju. Prva od treh delavnic je potekala 13. 11. 2017, kjer je bil poudarek na osnovnih komunikacijskih veščinah in podajanju povratnih informacij.