Z znanjem do boljšega zdravja

Poročila o obremenjenosti zraka s cvetnim prahom

30. 10. 2019
Na tem mestu objavljamo tedenska poročila o obremenjenosti zraka s cvetnim prahom na merilnih postajah v Sloveniji in povezave do mesečnih poročil ter letnih pregledov.

TEDENSKA POROČILA


Objavljen je pregled obremenjenosti zraka s cvetnim prahom v AVGUSTU 2019, dostopen je na povezavi.


Mesečna poročila o obremenjenosti zraka s cvetnim prahom so objavljena mesečnem biltenu Naše okolje, dostopna so na povezavi.

Letna poročila o obremenjenosti zraka s cvetnim prahom so objavljena v Zdravstvenem statističnem letopisu, dostopna so na povezavah (leto 2013, leto 2014, leto 2015, leto 2016, leto 2017).

Kazalec okolja Izpostavljenost prebivalcev alergenemu cvetnemu prahu je dostopen na povezavi.


Dodatno gradivo: