Moj življenjski slog

Ponovno širimo Slovensko mrežo zdravih šol - Vabimo vse osnovne in srednje šole ter dijaške domove, da se nam pridružite!

18. 02. 2019
Slovenska mreža zdravih šol obstaja že 25 let. S pridobljenim znanjem in izkušnjami želimo spodbuditi tudi druge šole, ki bi rade omogočale in krepile zdrav življenjski slog svojih učencev, učiteljev in staršev, da se nam pridružite.

Zdrave šole smo šole, ki smo se prostovoljno odločile, da bomo z različnimi dejavnostmi spodbujale, omogočale in krepile zdravje na vseh področjih – telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem. Z dejavnostmi za izboljšanje zdravja vseh v šolski skupnosti želimo skupaj vplivati na vedenje posameznikov kot tudi na kakovost njihovih socialni odnosov, izboljšanje okolja in življenjskih pogojev.

Zdrave šole se tega lotevamo s sistematičnim načrtovanjem in evalvacijo začrtanih nalog. Pri tem celostno pristopamo k zdravju, iščemo možnosti, ki nam jih omogoča šolsko okolje – vsebine zdravja podkrepljeno posredujemo prek učnega načrta, z različnimi projekti in dejavnostmi, ki so usmerjene v zdrav življenjski slog, s spodbujanjem sodelovanja staršev, lokalne skupnosti, zdravstvene službe ter drugih zainteresiranih institucij in posameznikov.

Slovenska mreža zdravih šol je članica Evropske mreže zdravih šol (SHE mreže) že od leta 1993 in jo od vsega začetka koordinira Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

V zadnjih desetih letih so prevzeli regijske koordinacije Slovenske mreže zdravih šol regijski koordinatorji Zdravih šol, ki si prizadevajo aktualne vsebine zdravja še bolj približati potrebam šol v svoji regiji ter poglobiti sodelovanje med šolami in območnimi enotami NIJZ. 

17.4.2019

"Slovenska mreža zdravih šol se je v marcu 2019 ponovno razširila"

Veseli nas, da je naša pobuda za širitev Slovenske mreže zdravih šol naletela na tako pozitiven odziv v slovenskem šolskem prostoru.

Dosedanjim članicam se je v marcu 2019, ko je potekal že šesti krog širitve mreže, pridružilo 35 novih članic. Prijavilo se je 26 osnovnih šol, 7 srednjih šol, 1 dijaški dom in 1 zavod.

Komisija za pregled prijav je ocenila, da so vse prijave ustrezale merilom razpisa in izpolnjujejo pogoje za vključitev v Slovensko mrežo zdravih šol.

Regijska zastopanost novih članic je naslednja:

Ljubljana – 11 prijav (7 OŠ, 3 SRŠ, 1 dijaški dom); Celje - 7 prijav (5 OŠ, 2 SRŠ); Murska Sobota - 4 prijave (4 OŠ); Koper - 4 prijave (4 OŠ); Nova Gorica - 3 prijave (2 OŠ, CIRIUS Vipava); Maribor – 2 prijavi (1 OŠ, 1 SRŠ); Novo mesto – 2 prijavi (2 OŠ); Kranj - 2 prijavi (1 OŠ, 1 SRŠ);

Skupno uvodno srečanje z novimi članicami in regijskimi koordinatorji za Zdrave šole bo potekalo v četrtek, 16.5.2019, ob 9.30.uri, na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, OE Ljubljana, Zaloška 29.

Želimo si, da bi naša skupna prizadevanja prispevala k izboljšanju počutja in zdravja otrok, učiteljev in staršev, izmenjava izkušenj pa obogatila medsebojno sodelovanje!

 


Rast Zdravih šol

 

 


Priloge: